Fylkesvei 889 langs Skibsbukta.
Fylkesvei 889 langs Skibsbukta. (Foto: Troms og Finnmark fylkeskommune)

Nytt oppdrag: Fylkesvei 889 i Skibsbukta skal sikres mot ras

Fylket tar et grep ved en rasfarlig strekning.

Det er skredfare ved fylkesvei 889 mellom Snefjord og Havøysund i Måsøy kommune i Finnmark. Her skal Finnmark og Troms fylkeskommune gjøre utbedringer. Veien skal flyttes ut fra fjellet, fjellet skal renskes, og støtteforbygning skal settes opp.

Litt mer konkret om hva som skal skje:

Cirka 700 meter av fylkesvei 889 skal flyttes ut fra fjellfoten. Samtidig trengs det tre nye stikkrenner på opptil 45 meters total lengde. Ved den ene stikkrenne skal det monteres 165 meter med betongrekkverk.

Entreprenøren skal også sette opp en støtteforbygning på cirka 60 meter, og renske fjellet på oversiden av forbygningen. På ett punkt skal det lages erosjonssikring mot sjøen, der hvor ny vegfylling går ned i strandsonen.

Prosjektet skal være ferdig i løpet av fire måneder, og frist for ferdigstillelse er satt til 15. september.

Fylket avholder tilbudskonferanse på stedet den 22. april, men den kan bli avlyst på grunn av smittevernreglene.

Frist for å gi tilbud er 3. mai.

Les også

Forsiden akkurat nå