Det gikk flere jordras i Jølster i juli og august i fjor, blant annet her ved E39.
Det gikk flere jordras i Jølster i juli og august i fjor, blant annet her ved E39. (Foto: Audun Braastad/NTB scanpix)

Magne Hafstad fikk den første kontrakten:

Nytt oppdrag etter Jølster-flommen i 2019: To bruer, ny vei og elverydding 

Sunnfjord kommune lyser ut kontrakt nummer to av i alt tre.

I slutten av april lyste kommunen ut kontrakten for å ruste opp Årsetbakkane, altså bygge ny veibru med tilhørende vei og VA, etter flomskadene i 2019.

I konkurransen om Årsetelva bru kom det inn tre tilbud:

Entreprenør Tilbudssum i kr. eks. mva.
Magne Hafstad 5.777.890
Mesta 5.830.317
Maskinentreprenør Jostein Sunde 6.195.630

Pris var vektet med 75 prosent og leveringstid med 25 prosent i denne konkurransen, men alle entreprenørene kunne levere innenfor fristen. Magne Hafstad er dermed tildelt oppdraget.  

Les også

Kontrakt nummer to

Og nå lyses kontrakt nummer to i oppryddingsarbeidet etter 2019-flommen ut. Denne utlysingen gjelder Svidalsvegen, Bergbrua 2, Svidalselva, gangbrua på Svidalsneset og opprydding på Svidalsneset.

  • Veiene er skadet og må gjenoppbygges. Det omfatter ny asfalt, bærelag og grøfterensk, blant annet.
  • Elveløpet er utvidet og masser har demt seg i elveløpet. Masser må fjernes og elvekanter reetableres.
  • Betongbrua med et kjørefelt har fått så store skader at den må rives og ny må bygges. Brua har en spennvidde på seks-sju meter. Den har plasstøpte landkar og dekke.
  • I tillegg må gangbrua i tre på Svidalsneset rives og erstattes med ny. Natursteinsfundamentene fikk skader som følge av flommen. Fundamentene må reetableres og det skal bygges ei enkel betongplatebru.

Verdien av denne kontrakten er anslått til 11 millioner kroner. Sluttfrist er 15. mai 2021.

Det kommer etter hvert også en tredje oppryddingskontrakt fra Sunnfjord kommune.

Frist for å gi tilbud på arbeidene i Svidalen er 2. juli.

 

Les også

Forsiden akkurat nå