Slik ser fylkesveien ut like øst for tettstedet Byrknes. Herfra og østover skal den på flere steder utvides og få nye møteplasser.
Slik ser fylkesveien ut like øst for tettstedet Byrknes. Herfra og østover skal den på flere steder utvides og få nye møteplasser. (Foto: Google Maps)

Nytt oppdrag: Bygg møteplasser og utvid smal fylkesvei i Gulen

Fylkesvei 5582 skal utvides på mange steder mellom Sløvåg og Byrknes.

Vestland fylkeskommune har lyst ut en ny kontrakt: Fylkesvei 5582 mellom Sløvåg og Byrknes – det er i Gulen kommune – skal utbedres med nye møteplasser og mindre strekningsvise tiltak på inntil 12 steder.

Og slik ser tiltakene på fylkesvei 5582 ut:

 • Seks nye møteplasser fra Byrknes og til krysset mot Gråvik
 • 160 meter utvidelse på Byrknes, med tilpasning i krysset mot en kommunal vei
 • 200 meter utvidelse Hestmyra
 • 500 meter utvidelse ved Fjelldalen
 • 350 meter utvidelse på Sandøya, ved Ånneland vassverk
 • 350 meter utvidelse Sandøya, ved krysset til den nye veien til Skipavika
 • 150 meter utvidelse på kommunal vei, Kalvøyna

Noen overslag over hovedmengdene i oppdraget:

 • Flytting av jord: 6900 m3 (inkludert vegetasjonsdekke)
 • Håndtering av stein: 4000 m3
 • Asfalt, fordelt på tre lag: 27.000 m2
 • Rekkverk: 590 meter skinnerekkverk og 350 meter betongrekkverk

Prosjektet er tegningsbasert.

Oppdraget skal være ferdig i januar 2023.

Vestland fylke holder tilbudskonferanse 8. desember, og frist for å gi tilbud er 11. januar.
 
 

Forsiden akkurat nå