Del av E39 Svegatjørn-Rådal.
Del av E39 Svegatjørn-Rådal. (Foto: Ingrid Feet Bjørgo)

Nytt oppdrag: Bygg bomstasjoner på to sideveier til ny E39

I 2022 åpner den nye firefeltsveien sør for Bergen, og da trengs det nye bomstasjoner på sideveiene. 

Statens vegvesen skal altså etablere to automatiske bomstasjoner på sideveinettet til E39. De ligger på eksisterende E39 ved Bahus og på fylkesvei 5158 i Nordvik.

I tillegg skal det bygges en teknisk bod på ny E39 i Endalausmarka.

Oppdraget beskrives slik:

  • Bygging/klargjøring av nye bomstasjoner på sideveinettet til E39 Svegatjørn-Rådal. Her inngår bygging av ny infrastruktur i form av elektro- og fiberframføring, skiltportaler som bomstasjonsutstyret skal festes i, og teknikkhus og styreskap. Selve innkrevingsutstyret leveres og monteres av bompengeselskapet Ferde.
  • Bygging av støyskjerm i Rådal, ved fylkesvei 546 Fanavegen.
  • Arbeid med å fjerne eksisterende skilt utenfor anleggsområdene på K10- og K11-kontraktene. Det er snakk om skilt som ikke kan fjernes av disse kontraktenes entreprenører.

Følgende delfrister gjelder:

  • Bomstasjonene: 1. mars 2022
  • Støyskjerm Rådal: 1. juni 2022
  • Fjerning av skilt i Svegatjørn: Etter nærmere avtale høsten 2022.

Frist for å gi tilbud på oppdraget er 24. september.

Les også

Forsiden akkurat nå