Riksvei 13 er av de berørte veiene i denne kontrakten.
Riksvei 13 er av de berørte veiene i denne kontrakten. (Foto: Statens vegvesen)

Nytt lite veioppdrag på søndre Vestlandet

Kontrakten varer i ett år, men det er opsjoner på flere år til.

Denne kontrakten heter Mindre vegarbeid Nord-Rogaland og deler av Vestland sør.

Kontraktsområdet er følgelig Nord-Rogaland og deler av søndre Vestland. Oppdraget omfatter trafikksikkerhetstiltak og mindre vedlikeholdstiltak på riksvei 13, E134 og E39.

Dette er en samlekontrakt som varer i ett år. Det er en gjensidig opsjon på ytterligere 1+1 år. Om opsjonen skal brukes, så vil det bli avgjort innen 15. november 2022, før første opsjonsår. Eventuelt kan også første opsjonsår bli ytterligere forlenget med ett år, og det blir avgjort innen 15. november 2023.

Tiltakene i oppdraget bestilles av byggherren. Spesifikke tiltak blir først kjent når bevilgninger blir tildelt.

Tiltak som kan være aktuelle:

 • Vann- og frostsikring i tunnel
 • Bygge ikke-avvisende bankett på skulder i tunnel
 • Siktutbedring
 • Ny veioverbygning (breddeutvidelse og utskiftning eksisterende)
 • Sette opp/vedlikeholde av busslommer
 • Sette opp leskur/sykkelskur
 • Bergsikring
 • Grøftearbeider
 • Tørrmuring

Antatte hovedmengder:

 • Sprengning: 500 m3
 • Masseflytting jord: 500 m3
 • Masseflytting sprengt stein: 500 m3
 • Bolter: 490 stk.
 • Forsterkningslag: 350 m3
 • Bærelag: 350 m3
 • Asfalt: 1500 m2
 • Natursteinsmur: 100 m2
 • Rekkverk: 700 m
 • Bankett tunnel: 500 m
 • PE-skum og sprøytebetong med fiberarmering i tunnel: 1000 m2
 • El-grøfter: 2000 m
 • Oljeavskiller : 5 stk

Sluttdato før eventuelle opsjoner er altså 30, november 2022, og frist for å gi tilbud er 6. januar.

Les også

 

Forsiden akkurat nå