Nytt konsulentoppdrag: Kommunedelplan for E39 Bokn-Hope
(Foto: Gorm Kallestad/NTB Scanpix)

Nytt konsulentoppdrag: Kommunedelplan for E39 Bokn-Hope

Statens vegvesen har lyst ut anbudskonkurranse for arbeidet med kommunedelplan for E39-strekningen i Sveio.

Strekningen er en viktig del av ny fergefri E39 mellom Stavanger og Bergen, og er den vegstrekningen som vil binde sammen prosjektene E39 Rogfast og E39 Stord-Os (Hordfast).

Statens vegvesen har nå invitert til konkurranse om å lage kommunedelplan med konsekvensutredning for ny E39 Bokn-Hope.

Strekningen starter ved enden av Rogfast i Bokn kommune og ender på Hope nord for Førde i Sveio kommune. Der skal veien koble seg inn på eksisterende E39 som en midlertidig løsning i påvente av eventuell ny Bømlafjordtunel.

Det skal utredes to hele alternative løsninger som skal vurderes mot 0-alternativet langs den 57 kilometer lange strekningen.

Sentralt i arbeidet med kommunedelplanen er å holde kostnadene nede, redusere inngrep i verdifull natur og ha fokus på klimagassreduserende tiltak. Forslag til kommunedelplan skal være klar i 2023, skriver Vegvesenet i en pressemelding.

Strekningen går gjennom de tre kommunene Bokn, Tysvær og Sveio i fylkene Rogaland og Vestland. Illustrasjon: Statens vegvesen

– Å finne fram til de løsningene som samlet sett tar best hensyn til kostnader, natur, miljø, naboer, grunneiere og framtidige brukere er alltid krevende i et kommunedelplanarbeid, og kanskje spesielt i en så omfattende plan som dette, sier planleggingsleder Henry Damman i Vegvesenet.

Statens vegvesen vil starte arbeidet med statlig kommunedelplan for strekningen høsten 2021. Arbeidet innebærer å utarbeide kommunedelplan med konsekvensutredning inkludert kryss og lokalveitilknyting.

Planarbeidet omfatter 57 kilometer firefeltsvei, inkludert fire større bruer. Strekningen går gjennom de tre kommunene Bokn, Tysvær og Sveio i fylkene Rogaland og Vestland.

Les også

To alternativ skal utredes

Det er to nye traseløsninger som skal utredes i arbeidet med kommunedelplanen. For å redusere kostnader og inngrep i verdifull natur, er det behov for konsekvensutredning og utredning av begge løsningene. E39 og E134 har i tillegg fellesføring i området mellom Aksdal og Våg, og det blir derfor viktig å ivareta funksjonen til begge disse vegene i området.

– Det er et omfattende og krevende arbeid vi er i gang med. Vi ønsker velkommen mange kvalifiserte tilbydere slik at det blir god konkurranse, og vi finner den beste samarbeidspartneren for dette viktige arbeidet, seier Damman.

Anbudet inneholder flere opsjoner i tillegg til selve utredningsarbeidet:

  • For kryssområde E39- E134 mellom Isvik og Frakkagjerd (cirka 15 kilometer) skal det gjøres en overordnet trase- og verdianalyse. Leverandør skal prise 5000 timer til dette arbeidet.
  • Oppdragsgiver har opsjon på tilleggsarbeider på inntil 3500 timer.

Tilbudsfrist er 23. juni.

Les også

Forsiden akkurat nå