Det nåværende fergeleiet i Forvik blir erstattet med et nytt ca. 300 meter lengre sør. Norwegian Rock Group ligger svært godt an til å få jobben med å bygge det nye. (Foto: Google)
Det nåværende fergeleiet i Forvik blir erstattet med et nytt ca. 300 meter lengre sør. Norwegian Rock Group ligger svært godt an til å få jobben med å bygge det nye. (Foto: Google)

Nytt fergeleie på Forvik

Forvik fergeleie i Vevelstad kommune i Nordland holder ikke lenger mål. Det er gammelt og nedslitt og trenger større bås. Norwegian Rock Group fra Valdres har gitt det klart laveste anbudet på bygging av nytt fergeleie.

41,3 millioner kroner er det laveste anbudet på. Det holder til en svært betryggende ledelse. Nærmeste konkurrent ligger 20 prosent høyere. Andreplassen holdes av Secora, som har gitt et anbud på 49,6. Øvrige deltakere i konkurransen er BMO Entreprenør (50,8 mill.) og Peab (53,8 mill.).

Fergesambandet Forvik-Tjøtta inngår i fylkesveg 17. Strekningen ligger mellom Brønnøysund og Sandnessjøen. Det er et langt samband - avstanden mellom anløpsstedene er 17,4 km. Årsdøgntrafikken er på rundt 170.

Det nye fergeleiet skal bygges ca. 300 meter sør for det nåværende. Oppdraget omfatter alt arbeid med ny fergekai, oppstillingsplass, tilførselsveg fra fylkesveg 17, plass for langtidsparkering, servicebygg, pumpehus og elektroinstallasjoner. Den som får kontrakten, skal også montere fergekaibru.

Den utløsende årsaken til at det gamle fergeleiet får avløsning nå, er en ny gassferge som skal settes inn i sambandet neste år. Den trenger større bås enn den som er nå.

Det nye fergeleiet finansieres med ordinære fylkesvegmidler. Statens vegvesen har prosjektert alt i egenregi bortsett fra servicebygget, som er satt bort til private konsulenter.

 

 

Forsiden akkurat nå