Litt av det ene landkaret skal beholdes, men eller skal det meste av gamlebrua rives.
Litt av det ene landkaret skal beholdes, men eller skal det meste av gamlebrua rives. (Foto: Møre og Romsdal fylkeskommune)

Nytt bruoppdrag til 17 mill: Høvikbrua i Molde

Landkar og bruplate skal skiftes ut. Det skal ta fem måneder eller så.

På fylkesvei 62 skal Møre og Romsdal fylkeskommune skifte ut landkar og bruplate på Høvikbrua, som går over Høvikelva i Molde kommune. Nesten hele den gamle brua skal rives.

Fylket beregner at det skal koste omkring 17 millioner kroner. 

Ny bru er planlagt som en fritt opplagt ett-spenns bru, med totallengde på bruplaten på 14,8 meter. Spennlengde er på 13 meter. Føringsbredden øker til 7,5 meter.

Planen er å fundamentere nye landkar og støttemurer/ledemurer langs elva direkte på berg. Byggherren akter å bruke tradisjonelle prefabrikkerte og spennarmerte plateelementer i bruplata sammen med med plasstøpt dekke.

Det er ikke liten trafikk på denne brua – ÅDT for 2021 var på 1771 – og det trengs både midlertidig vei og midlertidig bru oppstrøms. Ny asfalt skal legges på tilstøtende veier samt på brua.

Eksisterende bru med tilhørende støttemurer skal altså rives. Unntaket er nedre del av østre landkarvegg. Den skal stå der, og beskytte mot elva både i byggefasen og i
fremtiden.

Byggherren holder anbudsbefaring 12. juni ved brua, og tilbudskonferanse på Teams 13. juni.

Og tilbudsfrist er 14. august.

Les også

Forsiden akkurat nå