Nynas driver i dag fire egne oljeraffinerier.
Nynas driver i dag fire egne oljeraffinerier. (Foto: Nynas)

Nynas trues av handelsrestriksjoner

Nynas jobber på spreng for å overleve som bitumenleverandør

Den største leverandøren av bitumen til det norske asfaltmarkedet har knappe tre måneder på seg til å overbevise kreditorene om at de er liv laga.

Nynas fikk 13. desember godkjent konkursbeskyttelse av tingretten i Sødertörn i form av en såkalt omorganisering. I et brev styret som er satt til å omorganisere det svenske oljeselskapet, sendte ut i går, heter det at selskapet nå har tre måneder på seg til å komme opp med en troverdig plan for hvordan selskapet helt eller delvis skal kunne fortsette driften.

Fra administrasjonen som skal gjennomføre omorganiseringen sies det at driften til Nynas i denne tremånedersperioden i stor grad vil bli utført som normalt, men overvåket av et eget tilsyn som skal sikre at Nynas ikke pådrar seg nye forpliktelser eller på annen måte gjør disponsisjoner til skade for kreditorene.

Situasjonen er imidlertid ikke helsvart. Likviditeten er såpass at Nynas vil kunne dekke de kostnadene som påløper under omorganiseringen, blant annet på grunn av forventede innbetalinger av utestående kundefordringer.

24. januar er kreditorene innkalt til møte, hvor de skal få inngående informasjon om situasjonen i selskapet, og få mulighet til å vurdere om omorganiseringen bør fortsette. Det vil imidlertid ikke bli foretatt noen avstemninger på dette møtet, blir det opplyst.

Les også

Gikk i minus i 2018

2018 gikk Nynas med tap på grunn av sanksjonene mot Venezuela. De nyeste reviderte regnskapene til selskapet viser en omsetning på omtrent 16,8 milliarder SEK, med et driftsunderskudd på 303 millioner SEK.  Materielle eiendeler oppgis til 2,7 milliarder svenske kroner og finansielle eiendeler til 2,9 milliarder svenske kroner.

I tillegg hadde Nynas et betydelig lager på omtrent 4 milliarder svenske kroner, og andre eiendeler på cirka 2,9 milliarder svenske kroner. Egenkapitalen var cirka 1,9 milliarder SEK og konsernet økte sine lån med cirka 1,13 milliarder kroner i løpet av 2018.

Langsiktig gjeld utgjorde cirka 7 milliarder svenske kroner og kortsiktige forpliktelser til omtrent 3,6 milliarder svenske kroner per 31. desember 2018.

Les også

Konsern bestående av 46 enheter 

Nynas ble grunnlagt i 1928 av Axel Axelson Johnson, og har siden vært aktiv i oljeindustrien. I dag er Nynas morselskapet til et globalt konsern som opererer i oljeraffineringsvirksomheten, og har 46 enheter spredt over flere land.

Nynas eier og driver fire raffinerier, hvorav to ligger i Sverige, ett i Nynäshamn og ett i Gøteborg. Ett raffineri er lokalisert i Eastham i Storbritannia, og drives som et joint venture-selskap. Det fjerde raffineriet ligger i Harburg ved Hamburg.

Nynas-gruppen sysselsetter cirka 1000 personer, hvorav 500 personer er ansatt i Sverige.

Les også

Størst i Norge

Nynas har i mange år kjøpt råoljen fra Venezuela, der hovedeieren PdVSA (51 prosent) opererer.

Venezuelansk råolje er attraktiv på grunn av både pris og sin egnethet for produksjon av blant annet bitumen. Til en viss grad kan Nynas bruke råolje fra Nordsjøen, men denne har en tynnere tekstur, og er mindre egnet til bitumen. Dette var grunnen til at bl.a. Statoil. for omlag 10 år siden sluttet med produksjon og salg av bitumen.

Nynas er ikke noe stort oljeselskap i internasjonal målestokk, og heller ikke som bitumenleverandør til det europeiske markedet. Det skandinaviske markedet har de imidlertid tradisjonelt hatt et svært godt grep på, og de er størst i Norge innenfor dette produktsegmentet.

Les også

Forsiden akkurat nå