Nynas
Nynas (K-G Zahedi Fougstedt)

Nynas friskmeldt - starter opp igjen med bedre likviditet og kontantstrøm

Slik lyder den optimistiske meldingen fra det svenske oljeselskapet som har vært en av de største leverandørene av bitumen til asfaltindustrien i Skandinavia.

Södertörns tingrett bestemte i dag at Nynas omorganisering av selskapet er avsluttet etter et kreditormøte der det tidligere innsendte sammensetningsforslaget ble godkjent.

– Jeg er glad for å kunne informere deg om dette veldig viktige steget for Nynas, og at vi nå fullfører gjenoppbyggingen som har pågått siden desember i fjor. Sammen med våre lojale kunder og leverandører, vil vi gå kraftfullt videre og utvikle virksomheten vår i alle våre globale markeder. Vi er klare til å ta tilbake tapte markedsandeler og mer, sier Bo Askvik, Nynas konsernsjef i en pressemelding fra selskapet.

Les også

Lover full fart fremover

Rettens avgjørelse vil få rettslig virkning 21. desember, og deretter vil Nynas ikke lenger være begrenset av reglene om omorganiseringen.
– Situasjonen som Nynas har vært i har stilt tøffe krav til alle involverte parter og satt et enormt press på personalet vårt. Vårt merke er fortsatt sterkt, og dette er et resultat av innsatsen fra alle lojale og hardt arbeidende. Jeg vil også uttrykke at vi er oppriktig takknemlige for støtten fra våre kunder og leverandører. Våre partnerskap går virkelig utover bare kommersielle transaksjoner," sier Bo Askvik.

-Stiller sterkere enn før

Nynas hevder de kommer styrket ut av omstillingen som et sterkere selskap med 5-års sikret finansiering og en sterk balanse.

Etter eierskiftet har Nynas ikke lenger vært underlagt amerikanske sanksjonsregler siden mai. Dette har medført at selskapet har kunnet inngå avtaler om leveranser av råolje og inngå finansiering på gunstigere vilkår. Under omorganiseringen har Nynas lykkes med å sikre god likviditet og kontantstrøm gjennom en betydelig reduksjon i sen betaling fra kunder, gitt utsettelse av skattebetalinger og avtaler om lagerfinansiering.

Les også

Vellykket skifte av råvarer

Hovedårsaken til snuoperasjonen opplyses imidlertid å være en vellykket overgangen til en ny sammensetning av råvarer det siste året. Dette var nødvendig på grunn av amerikanske sanksjoner mot eksport av venezuelansk råolje, som tidligere var et betydelig råstoff for selskapet.

Flere nye råvarer er nå godkjent og behandlet etter et imponerende endringsprogram ved raffineriene og forsyningskjeden vår. Det betyr at Nynas kan nå drive raffineriene med 100 prosent ikke-venezuelansk råvare uten å påvirke de strenge kravene for konsistent produktkvalitet.

Produktoppskriftene er tilpasset i rekordfart, og Nynas har fått de nødvendige godkjenningene fra sine kunder over hele verden, heter det.

Vekstmuligheter

Nynas mener at restruktureringen av raffineringsindustrien, for å etterleve IMO 2020-lovgivningen og strengere ytelseskrav, vil føre til høyere etterspørsel etter spesialiserte produsenter innen både bitumen- og spesialoljer. Denne endringen forverres ytterligere av Covid-19-pandemien, som har ført til at raffinerier i gruppe 1 ble stengt tidligere enn forventet.

For å møte mangel på oljer i gruppe 1, har Nynas utviklet produktfamilien NYBASE® med lignende egenskaper og ytelse.Selskapet forventer også vekst i bitumenmarkedet, hovedsakelig fra økt finansiering til vedlikehold av veier.

Les også

Forsiden akkurat nå