Bård Myrstad, adm.dir. i Simplifai og Kjersti Kanne, administrerende direktør i Elop
Bård Myrstad, adm.dir. i Simplifai og Kjersti Kanne, administrerende direktør i Elop (Foto: Elop)

Nyhet: Ultralydskanner for overvåking av veier og bruer er lanseringsklar

Det norske teknologiselskapet Elop kjøper AI-selskapet Simplifai, og i desember vil de være klar med en ultralydskanner.

– Samarbeidet med Simplifai forsterker ambisjonen vår om å bli et vekstselskap som tilbyr datadrevne løsninger for bedre innsikt i- og optimalisert vedlikehold av kritisk infrastruktur, sier Kjersti Kanne, administrerende direktør i Elop.

Les også

Komplementære virksomheter

Med utgangspunkt i målet om å gi eiere av infrastruktur en løsning som bidrar til økt sikkerhet og levetid, samt reduserer levetidskostnader og klimaavtrykk, har Elop utviklet og patentert en ultralydteknologi for inspeksjon og kartlegging av kritisk infrastruktur.

Elops ultralydskanner og skybaserte løsning vil i tråd med planen lanseres kommersielt i desember i år.

– Ultralydskanneren skal hjelper eiere av kritisk infrastruktur med å umiddelbart identifisere punkter som må utbedres. Dette er en tjeneste som hittil ikke har vært tilgjengelig i markedet. Den største langsiktige er imidlertid verdien av  datafangsten som muliggjør overvåkning av kritisk infrastruktur. Sistnevnte er en katalysator for å konvertere data til unik innsikt som muliggjør sterkt forbedret infrastrukturforvaltning inkludert tryggere og grønnere konstruksjoner, forteller  Kjersti Kanne

Les også

Skybasert software

Gjennom samarbeidet med Simplifai får Elop tilgang til teknologiske- og kommersielle ressurser som gjør selskapet i stand til å bevege seg enda raskere i retning av en kommersielt levedyktig, datadrevet og skybasert software-as-a-service forretningsmodell.

Elop har inngikk nylig en intensjonsavtale om å kjøpe 100 prosent av aksjene i AI-selskapet Simplifai (AI = kunstig intelligens). Ifølge partene muliggjør dette en akselerasjon av Elops utvikling av datadrevne tjenester for overvåkning og vedlikehold av bygg, anlegg og infrastruktur som vei, jernbane, bruer, demninger og kaianlegg.

Simplifai ble etablert i 2017 og har vokst raskt siden. I dag jobber Simplifai globalt og har totalt 70 ansatte på kontorer i Norge, India og Ukraina. Selskapet forventer å ha driftsinntekter på omtrent 11 millioner kroner i 2020. Selskapet har nylig inngått flere plattformdistribusjonsavtaler som forventes å skape en vekst i gjentakende inntekter på 15 millioner kroner årlig, med full effekt fra andre halvår 2021.

Les også

Forsiden akkurat nå