Grankrysset på E6 i Akershus er et eksempel på et planfritt veikryss.
Grankrysset på E6 i Akershus er et eksempel på et planfritt veikryss. (Foto: Tommy Gildseth/Wikimedia)

Skal bli lettere å velge krysstype

Nye Veier vil standardisere planleggingen av planfrie kryss

Får hjelp av Multiconsult til å gjøre det lettere å bygge kryss til motorveier.

Nye Veier og Multiconsult går sammen om å finne fram til måter å standardisere planleggingen av planfrie kryss på, slik at det skal bli raskere og billigere å planlegge og bygge slike kryss, går det fram av en melding fra Muliconsult.

– Hensikten med prosjektet vi nå setter i gang, er å bidra til å redusere tiden til planlegging av kryss, samt redusere byggekostnad, byggetid og kostnader til drift og vedlikehold, skriver oppdragsleder Odd Magne Sørfossmo i Multiconsult.

Han legger til at det også er avgjørende at kryssene har et samlet design som ivaretar ønsket trafikal funksjonalitet og øvrige servicefunksjoner, som kan være unike - og at kryssene skal er bygget med hensyn til høy trafikksikkerhet og lav miljøinnvirkning.

Les også

Kommer rapport i februar

Nye Veiers mål med prosjektet er å effektivisere planleggingen, byggingen og driften av planfrie kryss, altså veikryss der trafikkstrømmene krysser hverandre uhindret, og benyttes i hovedsak på motorveier og større veier.

– Vi ønsker å finne frem til en mer systematisk tilnærming til valg av krysstype og elementer som kan standardiseres, skriver Sørfossmo.

Prosjektet starter opp nå i november, og skal avsluttes i februar 2020. Arbeidet skal oppsummeres i en rapport som tar for seg hvilke elementer som kan standardiseres, hva som er viktig å ta hensyn til og hvordan man får en prosess som kan bidra til rasjonell planlegging og bygging.

– Rett og slett komme frem til en mer effektiv og da rimeligere måte å planlegge og bygge planfrie kryss på, skriver Sørfossmo.

Les også

Forsiden akkurat nå