Kvænangsfjellet deler Norge når veien er stengt. Vinterstid skjer det relativt ofte.
Kvænangsfjellet deler Norge når veien er stengt. Vinterstid skjer det relativt ofte. (Foto: Nye Veier)

Nye Veier med ny prioriteringsliste

Nye Veier vil bygge E18 Dørdal – Tvedestrand og E6 Kvænangsfjellet først

Samfunnssikkerheten gjorde at Nye Veier skjøv den værharde fjellovergangen til topps på prioriteringslista.

– Det er viktig å få konkurransene om disse strekningene ut i markedet, samtidig som optimaliseringen fortsetter. Vi skal forsikre oss om at alle samfunnsøkonomiske gevinster tas ut, sier konstituert administrerende direktør i Nye Veier, Anette Aanesland.

Samfunnssikkerhet, forsyningssikkerhet og forutsigbarhet, samt hvor langt man har kommet i planleggingen av prosjektet, har veid tungt når Nye Veier nå har prioritert E6 Kvænangsfjellet for utbygging, går det fram av en melding fra selskapet. 

Nye Veier har prioritert E6 Kvænangsfjellet for utbygging. Foto:  Johan Arnt Vatnan/Nye Veier

Fjellovergangen som er delt mellom kommunene Nordreisa og Kvænangen i Nord-Troms, er ofte stengt vinterstid på grunn av skredfare og sterk vind som skaper drivsnø. E6 Kvænangsfjellet er eneste vei mellom Finnmark og deler av Nord-Troms og resten av landet. Eneste omkjøringsvei går via Finland, og er på nesten 70 mil.

Nye Veier planlegger å bygge tunneler som skal bedre fremkommeligheten over fjellet om vinteren, i tillegg til å utbedre veien.

– Det er gjort en god jobb med å ta ned kostnadene i prosjektet, men det gjenstår altså ytterligere optimalisering. Kvænangsfjellet er på mange måter et litt annerledes prosjekt i vår portefølje, og vi har vurdert samfunnssikkerhet, som er en faktor i den samfunnsøkonomiske analysen, som avgjørende, understreker Aanesland.

Les også

Kommuneplanen ferdig for E18 Dørdal-Tvedestrand

E18 Dørdal – Tvedestrand er en videreføring av utbyggingen av E18 mellom Oslo og Kristiansand. Det ble i høst ferdigstilt en kommunedelplan på strekningen E18 Dørdal – Grimstad gjennom en interkommunal planprosess, og nå prioriteres altså store deler av dette planområdet for utbygging.

– Når vi nå har prioritert strekningen for utbygging, har modenhet og samfunnsøkonomisk lønnsomhet vært tillagt vekt, sier Anette Aanesland.

Les også

Sier nei til Øyer-Otta i denne omgang

Ved denne porteføljeprioriteringen har Nye Veier  ikke valgt å prioritere strekningen Øyer-Otta, som ble overført til Nye Veier i 2019 sammen med Kvænangsfjellet og E16 Kløfta- Kongsvinger.

Nye Veier sier de imidlertid har arbeidet målrettet med å utvikle et godt konsept for utbygging på denne strekningen. Utbyggingskonseptet vil kunne gi en samfunnsøkonomisk lønnsom utbygging ved videre optimalisering i samarbeid med kommunene og veimyndigheten.

I prioriteringslista til Nye Veier er strekningene prioritert etter samfunnsøkonomisk lønnsomhet og hvor langt de er kommet i planlegginga. Men for E6 over Kvænangsfjellet har samfunnssikkerhet vært en viktig faktor. Ill: Jarle Skoglund

Forsiden akkurat nå