Nye Veier varsler oppdrag til 4 milliarder

Nye Veier varsler oppdrag til 4 milliarder

Nye Veier har lagt et forhåndvarsel om jobben på 19 km motorveg mellom Kristiansand vest og Mandal øst ut på Doffin. Denne nye vrien blir gjort for at markedet skal være forberedt til utlysingen som kommer i september.

-Ja, dette er en forhåndkunngjøring der vi ønsker å fortelle til entreprenørmarkedet at det kommer en storjobb på mellom 3 og 4 milliarder ut på anbud 15.september. Det forteller prosjektdirektør for utbyggingsområde E 39, Asbjørn Heieraas i Nye Veier, til Våre Veger.

-Et slikt forhåndvarsel har vi ikke gjort før, men vi tenker at det kan være greit å orientere om når denne jobben komer, slik at de kan starte arbeide med å etablere samarbeidspartnere, sier Heieraas.

Jobben som altså lyses ut 15. september omfatter prosjektering og bygging av ca 19 km firefelts motorveg med fartsgrense 110 km/t mellom Kristiansand vest og Mandal øst.

Kontrakten vil åpne for opsjon på drift (5+5+5+5 år) og vedlikehold av vegstrekningen i 20 år.

I forslaget til reguleringsplan er det planlagt 7 bruer, 4 overgangsbruer, 5 tunneler, 3 større vegkryss, flere kulverter og veg i dagen. .

Forsiden akkurat nå