– Vi vil ha full produksjon i lang tid fremover i de mange prosjektene som er i gang. Men vi forvalter store summer for samfunnet og er forpliktet til å bruke disse midlene klokest mulig, sier administrerende direktør i Nye Veier, Anette Aanesland.
– Vi vil ha full produksjon i lang tid fremover i de mange prosjektene som er i gang. Men vi forvalter store summer for samfunnet og er forpliktet til å bruke disse midlene klokest mulig, sier administrerende direktør i Nye Veier, Anette Aanesland. (Foto: Liv-Unni Tveitane/Nye Veier)

Nye Veier utsetter konkurransene om to veiprosjekter

De to konkurransene som Nye Veier hadde planlagt å sende ut i april og mai må utsettes inntil videre.

Nye Veier har hatt planer om å gjennomføre hele sju konkurranser til en samlet verdi på 15 milliarder i 2022. Denne planen ble laget før den tragiske krigen i Ukraina.

Vi ser nå at følgene av krigen også påvirker markedet gjennom blant annet manglende leveranser på viktige innsatsfaktorer og vesentlig høyere priser enn forventet, skriver Nye Veier i en pressemelding.

Nye Veier må derfor justere planen for kommende konkurranser. De to konkurransene som selskapet hadde planlagt å sende ut i april og mai må utsettes inntil videre. Dette gjelder henholdsvis for strekningene E6 Berkåk-Vindåsliene (Trøndelag) og E6 Sørelva-Borkamo (Nordland).

Vi vil analysere markedssituasjonen og vurdere hvilke konsekvenser utviklingen får for de enkelte prosjektene. Vi vil komme tilbake med mer informasjon når vi har fått en bedre oversikt og analyse av situasjonen, heter det i pressemeldingen.

– Jeg vil understreke at vi vil ha full produksjon i lang tid fremover i de mange prosjektene som er igangsatt. Og vi forbereder og utvikler kontinuerlig nye prosjekter. Men faktum er at vi forvalter store summer for samfunnet og er forpliktet til å bruke disse midlene klokest mulig, sier administrerende direktør i Nye Veier, Anette Aanesland.

Det er i dag ikke mulig å si hvor lang utsettelsen av de to konkurransene blir, og i hvor stor grad øvrig plan for konkurranseutsettelse forskyves, heter det.

Av samme årsak har Nye Veier besluttet å utsette frist om å søke prekvalifisering på E6 Storhove-Øyer med en måned. Fristen endres fra 25. april til 20. mai.

Les også

Forsiden akkurat nå