Jørn Rinde, utbyggingssjef Nye Veier E18 Langangen-Dørdal, Frank Duvholt, regionsjef Marthinsen og Duvholt og Magne Ramlo, prosjektdirektør Nye Veier E18 Langangen-Grimstad
Jørn Rinde, utbyggingssjef Nye Veier E18 Langangen-Dørdal, Frank Duvholt, regionsjef Marthinsen og Duvholt og Magne Ramlo, prosjektdirektør Nye Veier E18 Langangen-Grimstad (Bilde: Nye Veier)

Nye Veier signerte sin første entreprise

Marthinsen og Duvholt signerte i dag den første entreprisekontrakten som Nye Veier har inngått. Oppdraget er forberedende arbeider på E18 Rugtvedt-Dørdal.

-Dette er historisk siden det er den første entreprisekontrakten og gledelig at de forberedende arbeidene nå kan komme i gang. Det er viktig å markere slike anledninger ute der prosjektet skal gjennomføres, sa Magne Ramlo, prosjektdirektør for E18 Langangen-Grimstad.

Regionsjef Frank Duvholt fra Marthinsen og Duvholt ga uttrykk for tilfredshet med at de har fått oppdraget og at de ser fram til å komme raskt i gang. Marthinsen & Duvholt har fått entreprisen som gjelder forberedende arbeider langs strekningen E18 Rugtvedt-Dørdal. I løpet av kort tid er arbeidene i gang med fjerning av alle trær og busker inkludert flising av hogstavfall. Entreprisen gjelder også bygging av adkomstveger og skogsbilveger for å få tilkomst til utbyggingsområdet. De forberedende arbeidene skal pågå frem mot påske 2017.

Utbyggingssjef for E18 Langangen-Dørdal, Jørn Rinde, er opptatt av at kontraktsigneringen sikrer framdrift og rask og effektiv oppstart når totalentreprenøren er på plass. I løpet av perioden de forberedende arbeidene pågår, blir det klart hvilken totalentreprenør som får oppdraget med bygging av ny fire-felts motorvei.

Administrerende direktør i Nye veier, Ingrid Dahl Hovland, er særskilt opptatt av at HMS-spørsmål blir godt ivaretatt. – Arbeidene som starter opp nå skjer i skogsområder og det er ekstra viktig å være oppmerksom på at alle sider ved HMS-arbeidet blir fulgt opp, sa hun i forbindelse med kontraktsigneringen.

Etter kontraktsigneringen var det befaring ute der arbeidene starter opp i løpet av kort

Forsiden akkurat nå