fd9daf71-d09c-45f9-a1cb-295c8ea418d2
fd9daf71-d09c-45f9-a1cb-295c8ea418d2

Nye Veier signerer E39 Lyngdal med Implenia Stangeland

Nye Veier signerte i dag 2021 kontrakt med arbeidsfellesskapet Implenia Norge AS og rogalandsbaserte Stangeland Maskin AS for utbygging av ny firefelts vei på strekningen E39 gjennom Lyngdal i Agder.

Prosjektet har en kontraktsverdi på 2,9 milliarder kroner eks. mva. Anleggsarbeidene starter opp umiddelbart med avskoging og forberedende arbeider. Prosjektet skal være ferdig til overtakelse sommeren 2025.

- Den nye firefeltsveien er viktig bidrag for å øke trafikksikkerheten, til å knytte Agder sammen som felles bo- og arbeidsmarked, redusere reisetiden og forbedre fremkommeligheten. Ny vei blir et viktig bidrag for å opprettholde god vekst og utvikling i Agderregionen, sier Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier.

- Et av målene er at vi skal realisere et innovativt og fremtidsrettet veiprosjekt som minimerer bygge- og levetidskostnadene, sier samfunnskontakt Tove Ree i Stangeland

9. klassingen Henriette Omland Andersen (14) fikk æren av å ta aller første gravestikk i prosjektet. Målet er at hun kommer tilbake om fire år og som fersk sjåfør er først til å kjøre på veien. Her gratuleres hun av Nye Veiers administrerende direktør Anette Aanesland. Foto: Nye Veier

Reguleringsplanen for strekningen ble vedtatt av Lyngdal kommune i juni 2020. Den nye traseen på 9,7 km etableres i krevende, kupert terreng utenfor Lyngdal sentrum og gamle E39. Anlegget domineres av to lange tunneler. Rossåstunnelen på 3,4 km og Kålåstunnelen på 2,8 km. Mellom disse to går en 300m lang og 70m høy bru over elva Lygna. Parsellen er planlagt som fire felts motorvei med fartsgrense 110 km/t.

- Traseen er fortsatt under optimalisering/prosjektering, og det vurderes løsninger som kan påvirke lengdene, sier Ree.

Nye Veiers administrerende direktør Anette Aanesland og Sigmund Lundevik, assisterende prosjektleder Arbeidsfellesskapet Implenina Stangeland gratulerer hverandre etter signering av kontrakt. Prosjektsjef Harald J. Solvik fra Nye Veier til høyre, og Lyngdals ordfører Jan Kristensen til venstre. Foto: Nye Veier

Implenia Norge AS og Stangeland Maskin AS er virksomheter som deler en felles visjon om å være ledende på hver sine områder. Arbeidsfellesskapet har organisert seg på en måte som gjør at begge virksomheter skal få bygge videre på sin kjernekompetanse. Implenia vil ha ansvar for driving av tunnel og betong- og brokonstruksjon. Stangeland vil ha ansvar for alt arbeid i dagen, inkludert masseforflytning og asfaltering inne i tunnelene. Ifølge Ree skal Stangeland ha 8% lærlinger i sving på anlegget.

Opprinnelig planlagt signering var satt til mai 2021 med ferdigstillelse i løpet av 2024 ifølge Nye Veier sine hjemmesider. Nå er planlagt åpning av veien altså satt til sommeren 2025.

 

Forsiden akkurat nå