PROSJEKTER

Nye Veier og kommunene trenger mer tid til reguleringsplanen for E18 Tvedestrand-Bamble

Nye Veier og de berørte kommunene innser nå at de ikke klarer å få noen samlet reguleringsplan for strekningen klar før sommeren. Derfor skyver de på fristen til utgangen av september.

E18
E18 Jarle Skoglund
19. feb. 2021 - 16:17

Vedtaket i styret for det interkommunale plansamarbeidet innebærer at tidsplanen for arbeidet med reguleringsplanen forlenges, og at det skal foreligge gyldige vedtak på reguleringsplan i by- og kommunestyrer i de berørte kommunene i løpet av september 2021. Nye Veier legger fram forslag til reguleringsplan for IKP-styret 12. mai for vedtak om å legge planen ut til offentlig ettersyn.

– Det var satt opp en stram tidsfrist og sammen med Nye Veier har vi kommet fram til at vi trenger mer tid. Vi planlegger en vei som kommer til å påvirke utviklingen av landsdelen vår i tiår framover. Da må vi kommunene sammen med Nye Veier bevilge oss mer tid når det kjennes riktig. Kommunene har sine ønsker og prioriteringer som Nye Veier må få tid til å gjøre faglige vurderinger på. De neste ukene kommer det også mange fagrapporter som kommunene skal sette seg inn i. Ikke minst blir det mye arbeid for våre planfolk i kommunene og de er viktige rådgivere for oss politikere, sier Per Kristian Lunden, ordfører i Risør og leder av styret for det interkommunale plansamarbeidet E18 Dørdal-Grimstad.

Johan Arnt Vatnan, utbyggingsdirektør i Nye Veier. Foto: Nye Veier

– Nye Veier er enige med kommunene at det er fornuftig å bruke mer tid i denne fasen. Vi ser at det er mye faglig materiale å sette seg inn i. Kommunene må gjøre sine prioriteringer om hva som er viktigst og Nye Veier må gi gode faglige begrunnelser for de valgene som til slutt skal gjøres for å få ferdig et forslag til reguleringsplan. Da er det viktig også å holde kostnadsrammene. Veien er ønsket av alle kommunene og vil bidra til verdiskaping, økt trafikksikkerhet og utvikling av bo- og arbeidsmarkedet. Nye Veier og kommunene har felles mål og jobber godt sammen. Vi er forberedt på at det blir diskusjoner og det er naturlig i en planprosess. Nye Veier opplever å ha et godt samarbeid med kommunene gjennom det interkommunale plansamarbeidet og mener det er gode muligheter til å komme til enighet, sier Johan Arnt Vatnan, utbyggingsdirektør i Nye Veier.

Les også

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.