Gjennomslag Kjørholttunnelen. (Foto: Effiage)
Fra Blåfjell (Foto: Effiage)
Tunnelinngang Blåfjell (Foto: Effiage)
Fra Kjørholttunnelen (Foto: Effiage)
Gjennomslag Kjørholttunnelen. (Foto: Effiage)

Nye Veier og Eiffage godt i rute med ny E18 Rugtvedt – Langangen

Utbygging av ny E18 gjennom Porsgrunn og Bamble i Vestfold og Telemark fylke  er godt i gang på ny firefelts E18 mellom Rugtvedt og Langangen.

– Prosjektet er i rute og det er aktivitet på flere steder langs strekningen. Det pågår både klargjøring for betongarbeider for bygging av den nye Grenlandsbrua og fundamentering for de to nye Langangenbruene. I tillegg er tunnelarbeider i rute. Sammen med entreprenøren sørger vi for at arbeidene skjer under trygge forhold også i vintermånedene, sier Morten Lossius, sier prosjektsjef for E18 Rugtvedt – Langangen i en pressemelding fra Nye Veier.

Bruer og tunneler i Langangenområdet

I Langangenområdet, det som betegnes som parsell 1, er fundamentet for konstruksjonen av de to nye Langangenbruene, under bygging. Fra platået på østsiden av dalen, skal betongkonstruksjonene skyves på plass en etter en, til de danner nye bruer over dalen.

I denne parsellen har også utgravingen av de to tunnelløpene gjennom Blåfjell begynt. Tunnelen lengst vest blir 80 meter lang og her forventes det gjennombrudd i mars 2022. Den andre tunnelen gjennom Blåfjell skal bli 370 meter lang. Totalentreprenør Eiffage Génie Civil sier at de forventer gjennomslag i mai 2022. De to Blåfjelltunnelene er forholdsvis korte, og vil bli forbundet med 200 meter vei i dagen. 

Fundamentering av ny Grenlandsbru i 2022

Imens er arbeidet med ny Grenlandsbru i gang i parsell 3. Foreløpig pågår forberedende arbeider og klargjøring for betongarbeider med bruas hovedpilar. Dette arbeidet skal i gang over nyttår.

– Den oppmerksomme trafikant på vei nordover over Grenlandsbrua, har kanskje lagt merke til gjennomslaget i Kjørholttunnelen. Det er herfra at en del av broelementene senere skal skyves ut, mens midtpartiet skal løftes opp med kraner, og etter hvert bli til den nye Grenlandsbrua som skal gå parallelt med den eksisterende.

– I september 2022 skal etter planen teknisk utrustning installeres i tunnelen. Utbyggingen av ny E18 mellom Rugtvedt og Langangen er en viktig etappe for å få en sammenhengende firefelts motorvei mellom Oslo og Kristiansand, sier Lossius.   

Forsiden akkurat nå