Fra venstre Lars Wadahl (delprosjektleder AF Anlegg), Kristian Nilsplass (prosjektleder AF Anlegg), Steinar Fretheim (prosjektsjef Nye Veier), Espen Almlid (utbyggingsdirektør Nye Veier) og Erik Frogner (avdelingsdirektør AF Anlegg).
Fra venstre Lars Wadahl (delprosjektleder AF Anlegg), Kristian Nilsplass (prosjektleder AF Anlegg), Steinar Fretheim (prosjektsjef Nye Veier), Espen Almlid (utbyggingsdirektør Nye Veier) og Erik Frogner (avdelingsdirektør AF Anlegg). (Foto: AF Anlegg)

Nye Veier og AF Gruppen klar for bygging av ny E6 mellom Storhove og Øyer

Kontrakten gjelder den innledende fasen og omfatter optimalisering og klargjøring for å bli klar til oppstart av byggingen.

Selve signeringen ble gjort digitalt av Anette Aanesland i Nye Veier og Ivar Galaaen i AF Anlegg. Begivenheten ble feiret fysisk med kake og sprudlende drikke på AFs nye kontor på Lillehammer.

– Vi ser frem til samspillet med Nye Veier om gjennomføringen av dette viktige prosjektet. Vi er i ferd med å mobilisere et svært motivert og kompetent team med ressurser fra AF og Norconsult. Nå gleder vi oss til å gå i gang med prosjektet, sier Ivar Galaaen, direktør AF Anlegg i en pressemelding.

Prosjektet omfatter 9,6 kilometer ny E6 fra Storhove ved Lillehammer til Øyer, og inkluderer Fåbergtunnelen på 2,7 kilometer. Etter en fase med forberedelser er det planlagt byggestart etter sommerferien. Byggeperioden varer frem til ferdigstillelse i desember 2026.

For å redusere konsekvensene av ny vei skal 4,5 kilometer av dagens E6 fjernes. Der bilistene i dag kjører på E6 skal det bli natur. Prosjektet bidrar også til cirka 40 dekar med nydyrket areal. Den nye tunnelen bidrar til at tettstedet Fåberg blir kvitt støy fra veien.

Oppdraget omfatter også bygging av 4,5 kilometer med ny gang- og sykkelvei i Øyer kommune, etablering av viltgjerde, ny kommunal vannledning gjennom tunnelen samt ras- og skredsikringstiltak.

Les også

Forsiden akkurat nå