Vegtilsynet
Vegtilsynet

Nye Veier må forbedre sitt styringssystem

Nye Veiers styringssystem, som ivaretar krav til kvalitet og sikre veger, må forbedres før første vegutbygging starter. Det mener Vegtilsynet.

Den første tilsynssaken som Vegtilsynet har gjennomført hos Nye Veger, konkluderer i med at systemet er tilstrekkelig i den fasen Nye Veier er i per i dag, men må forbedres før første vegutbygging starter.  

Tilsynssaken, som foregikk i november og desember 2016, undersøkte om Nye Veier har etablert et tilstrekkelig kvalitetssystem for sikker veg i planleggingsfasen og utbyggingsfasen, med hovedvekt på strategisk nivå internt i Nye Veier og i selskapets krav til entreprenører.

 

"Bærer preg å være nyetablert"

Vegtilsynet skriver i tilsynsrapporten at Nye Veier sitt kvalitetssystem for sikker veg bærer preg av at selskapet er relativt nyetablert, men at kvalitetssystemet likevel har god struktur og inneholder mange av de riktige elementene. Spesielt prosesser for å oppnå kvalitet i vegbyggingen, herunder krav til totalentreprenørene, fremstår som tilstrekkelige i den fasen Nye Veier er i nå.

Vegtilsynet peker imidlertid på svakheter i flere prosesser av mer strategisk art, dvs. de som gjelder ledelse, planlegging og kontinuerlig forbedring av systemet. Flere av observasjonene gjelder forhold som ikke er kritiske, men som det er viktig at selskapet forbedrer før første vegutbygging starter våren 2017.

Nye Veier AS skal innen en frist komme med tilbakemelding på hvordan avvik vil bli håndtert, sammen med en plan for gjennomføring av tiltak. På bakgrunn av tilbakemeldingen vil Vegtilsynet vurdere videre oppfølging eller lukking av avvik.

Forsiden akkurat nå