Nye Veier har git Rambøll oppdraget med å kjøpe grunn til to nye E6-strekninger i Gudbrandsdalen og ny E18 på Sørlandet. En av E6-strekningene er Moelv – Øyer der dette bildet er tatt. Her er man allerede i gang med grunnerverv.
Nye Veier har git Rambøll oppdraget med å kjøpe grunn til to nye E6-strekninger i Gudbrandsdalen og ny E18 på Sørlandet. En av E6-strekningene er Moelv – Øyer der dette bildet er tatt. Her er man allerede i gang med grunnerverv. (Foto: Nye Veier)

E18 Sørøst og E6 Innlandet

Nye Veier har gitt Rambøll jobben med å kjøpe grunn til ny E6 og E18 fra 1000 eiendommer

Halte iland «tidenes grunnervervsoppdrag».

De nye E6-traseene som Nye Veier skal bygge gjennom Gudbrandsdalen på strekningene Moelv-Øyer og Øyer Otta, krever at det blir kjøpt grunn fra omlag 650 eiendommer i åtte kommuner, mens den nye E18-traseen mellom Dørdal og Grimstad vil kreve grunn fra rundt 350 eiendommer i seks kommuner.

Nå har Nye Veier gitt Rambøll i oppdrag å kjøpe grunn fra de cirka 1000 grunneierne langs de nye europaveitraseene. Rambøll skal gjennomføre grunnervervet helt fra kommuneplannivå og frem til endelig matrikulering og tinglysing av nye eiendommer.

Grunnervervet vil pågå i åtte år framover, og E6- og E18-kontraktene har en totalverdi på henholdsvis 91 og 73 millioner kroner.

I en melding Rambøll har sendt ut i forbindelse med kontraktssigneringen, betegner de oppdragene som «tidenes grunnervervskontrakter».

– Samlet er dette de største grunnervervskontraktene som er utlyst noensinne, og vi er svært fornøyde med at Nye Veier valgte oss til å bistå med disse to prosjektene. Rambøll har et av de beste fagmiljøene i landet på grunnerverv og dette innebærer også at vi får muligheten til ytterligere vekst på nye og spennende områder, sier Mikal Storhaug, avdelingsleder for Eiendomsjus i Rambøll i meldingen.

Les også

Forsiden akkurat nå