Nye Veier øker mest i statsbudsjettet
(Bilde: Bjørn Olav Amundsen)

Nye Veier øker mest i statsbudsjettet

Nye Veier kommer best ut av årets statsbudsjett. Regjeringen øker satsingen på veg med 7,7 prosent.

Hovedprioriteringen i budsjettet for Samferdselsdepartementet er økt tilskudd til Nye Veier. Det er også lagt vekt på kollektivprosjekt i de største byene, ifølge NTB.

Det settes av nesten 36 milliarder kroner til vegformål, en økning på 7,7 prosent. Jernbane kuttes med 12 prosent i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018.

Etter det NTB erfarer er det satt av drøyt 23 milliarder kroner til jernbaneformål i budsjettet, noe som utgjør et kutt på litt over 12 prosent fra årets budsjett.

Særskilte transporttiltak tilgodeses med 3,5 milliarder kroner, en økning på 15 prosent, ifølge NTB.

- Nye Veier AS har i snart to år vist at det er mulig å bygge vei billigere og mer effektivt i Norge. Regjeringen ønsker å fortsette denne trenden i norsk veiutbygging og foreslår derfor et betydelig beløp til selskapet. Med det sørger vi for at viktige transportårer blir fortere ferdig, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding.

Regjeringen forslår å bevilge 5.279 millioner kroner til Nye Veier AS i 2018. Dette er en økning fra 2017-budsjettet med 2.203,6 millioner kroner, eller over 70 prosent. Dette er i tråd med det nivået som er lagt til grunn i Nasjonal transportplan (NTP).

For 2018 er det foreløpig avtalt utbyggingsaktivitet for følgende prosjekter:

  • E18 Tvedestrand-Arendal i Aust-Agder
  • E18 Rugtvedt-Dørdal og Kjørholt- og Bambletunnelene i Telemark
  • E6 Kolomoen-Moen i Hedmark
  • E39 Kristiansand vest-Lyngdal vest i Vest-Agder.

- Nye Veier AS tenker nytt i måten å bygge veier på. Ved å ta anleggsbransjen tidlig med i prosessen har vi sett svært gode resultater, og selskapet regner med milliardbesparelser ved å gjennomføre både prosjektering og bygging annerledes enn opprinnelig planlagt. Dette sikrer at vi får bygget mest vei for pengene og at skattebetalernes penger forvaltes på en god måte, sier Solvik-Olsen.

Nye Veier AS har ambisjoner om å redusere kostnadene i prosjektene med 20 prosent. Selskapet legger opp til å ha bygget ut de fleste prosjektene i sin portefølje i løpet av 12 år, mot 20 år som først angitt.

Regjeringen legger opp til å overføre ansvaret i utbyggingen av E6 Skjerdingstad-Melhus S til Nye Veier AS. Gjennom å se denne utbyggingen i sammenheng med selskapets utbygging av E6 videre sørover utløses et potensial for betydelige gevinster.

Forsiden akkurat nå