Nye Veier får enda en E6-strekning i Sør-Trøndelag

Nye Veier får enda en E6-strekning i Sør-Trøndelag

Samferdselsdepartementet ønsker å overføre strekningen E6 Skjerdingstad-Melhus S til Nye Veier. Målet er en mere sammenhengende utbygging av E6 sør for Tronheim.

Dete røde på karftet er det som Nye Veier allerede har i sin utbygingsavtale. Den gule strekningen skal nå også overføres Nye Veier.
Dete røde på karftet er det som Nye Veier allerede har i sin utbygingsavtale. Den gule strekningen skal nå også overføres Nye Veier. Foto: Nye Veier

Strekningen E6 Skjerdingstad-Melhus S er en del av utbyggingen sør for Trondheim og er kostnadsestimert til 450 millioner kroner. Ved å se strekningen i sammenheng med Nye Veier AS sin utbygging av E6 Skjerdingstad-Ulsberg, vil det ifølge Samferdselsdepartementet kunne gi besparelser i størrelsesorden 280-400 millioner kroner.

Blant annet er det stort overskudd av steinmasse på strekningen Skjerdingstad-Melhus, mens det på strekningen Skjerdingstad-Ulsberg er stort underskudd av masse. Ved å utnytte dette samtidig, kan det spares anslagsvis 150-200 millioner kroner.

Statens vegvesen støtter en slik overføring til Nye Veier AS. Nå gjenstår behandling i Stortinget før forslaget kan endelig gjennomføres.

-Ved å overføre denne strekningen til Nye Veier, kan nesten hele kostnaden ved vegutbyggingen spares, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Forsiden akkurat nå