Nye tunneler åpnes uten mobilsamband

Både Vegdirektoratet og Telenor strammer inn på sine rutiner etter at flere nye, større riksvegtunneler har vært nødt til å åpne uten at mobiltelefonsambandet er kommet på plass.

Kjell Herskedal
11. des. 2014 - 09:42

De to siste som åpnet mobilløse var Oppdøls­strandtunnelen på riksveg 70 (7,5 kilometer) og Vågstrandstunnelen på E136 (3,7 kilometer). Prosjektlederne, henholdsvis Per Bjørn Gjelsten og Halgeir Brudeseth, har overfor Våre Veger gitt uttrykk for ikke så rent liten frustrasjon over at mobil­telefonsambandet ikke er på plass når alt annet er ferdig, til tross for varsling i god tid.

Sjefingeniør Arild P. Søvik i Vegdirektoratets veg- og transportavdeling arbeider med forvaltning og utvikling av vegtunneler. Han bekrefter at det har vært noen tilfeller den siste tida der mobiltelefonsambandet ikke har vært på plass når nye og større vegtunneler på riksvegnettet har åpnet.

Det ferskeste eksempelet er Vågstrands­tunnelen (E136) i Møre og Romsdal, som åpner i desember uten mobiltelefonsamband.

 

Sikkerhet

– Fra Vegvesenets side er det et ønske om at mobiltelefonsambandet fungerer like godt inne i en tunnel som utenfor, slik at service­nivået er det samme når en kjører inn i en tunnel. Vi ønsker ikke at trafikantene endrer­ kjøreadferd eller mister oppmerksomheten på veg inn i en tunnel fordi de opp­lever forandringer i dekningsforholdene. Det kan skape farlige trafikksituasjoner, sier Søvik.

– Mobiltelefonen kan også ha betydning for sikkerheten inne i tunnelen. Vi ønsker jo at nødtelefonene skal brukes når det skjer en hendelse i en tunnel, men kan ikke underslå at mobiltelefonen også brukes til varsling, sier han.

Han vil på ingen måte gi mobil­operatørene all skylda for at det har gått sent å få på plass telefonsamband i enkelte større tunneler den siste tida.

 

Legger om

– Det er viktig at mobiltelefonoperatørene blir tidlig orientert om tunnelprosjekter som skal bygges. Det har blant annet med plassering av antenne og at mobiloperatørene får budsjettert kostnadene sine. Derfor har vi fått på plass et forum der Vegdirektoratet og mobiltelefonoperatørene møtes jevnlig. Der kan Statens vegvesen orientere både om nye tunneler som skal bygges og om tunneler som skal oppgraderes. Også når det gjelder oppgraderinger er det viktig at mobiltelefonoperatørene kommer tidlig inn i prosessen, sier Søvik.

Han opplyser at det nå er cirka 400 vegtunneler i Norge som har etablert mobildekning, hvorav rundt halvparten har 3G-dekning. De aller fleste tunnelene med 3G-dekning er i tettbebygde strøk. Tunneler under 500 meter klarer seg ofte med dekningsforholdene ute i dagen.

– Statens vegvesen legger forholdene til rette for operatørene, som i neste omgang monterer utstyr. Mobiloperatørene samarbeider seg imellom med å få utstyr på plass. Statens vegvesens tilrettelegging er stadig til vurdering. Vi ser om det er ting vi kan gjøre annerledes for at tilretteleggingen skal bli best mulig.

 

Gjør endringer

Informasjonssjef Anders Krokan i Telenor opplyser til Våre Veger at mobiltelefonsambandet i Oppdølsstrandtunnelen nå er kommet på plass og at Vågstrandstunnelen vil få mobiltelefonsamband i løpet av 2015.

– Telenor erkjenner at det ofte tar for lang tid før tunneler får mobilsamband. Vi forstår også folks frustrasjon over manglende dekning, siker Krokan.

Han opplyser at det nå blir tatt flere grep for raskere å skaffe mobiltelefonsamband.

– Vi gjør endringer internt for å sikre fokus på dette fremover. Personer hos oss dedikeres til denne oppgaven alene. Videre øker vi investeringsmidlene for 2015, slik at flere tunneler da blir utbygd. Dessuten har vi intensivert dialogen med Statens vegvesen, noe som også er viktig for å sikre tunneldekning.

Krokan sier at det ikke er vrangvilje hos Telenor som gjør at det mangler tunneldekning flere steder. Det er krevende og dyrt å bygge tunneldekning. Ikke desto mindre er det satt høyt på agendaen at tunneldekning skal prioriteres sterkere fremover.

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.