– Et godt samarbeid vil løse både finansieringen gjennom bompenger, samtidig som vi tar hensyn til lokale trafikale utfordringer i sideveinettet. Det er til det beste for både trafikanter og lokalbefolkningen, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.
– Et godt samarbeid vil løse både finansieringen gjennom bompenger, samtidig som vi tar hensyn til lokale trafikale utfordringer i sideveinettet. Det er til det beste for både trafikanter og lokalbefolkningen, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide. (Foto: Tor Livius Midtbø/SD)

Nye rammer for planlegging og finansiering av E18 Retvet-Vinterbro

– Vi trenger en ny E18 mellom Retvet og Vinterbro, og vi ønsker at byggingen av den nye veien starter så snart som mulig, sier samferdselsministeren.

– Jeg forstår bekymringen til de berørte kommunene for mye lekkasje av trafikk til sideveiene når det blir bompenger på E18. Derfor vil vi øke bompengeperioden for å holde bompengene nede for hver enkelt passering, og vi vil samtidig sette inn tiltak på lokalveiene for å begrense trafikken der, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i en pressemelding.

Det er i Nasjonal transportplan 2022-2033 lagt til grunn en finansieringsplan av ny E18 mellom Retvet og Vinterbro i Viken. Prosjektet har et resterende finansieringsbehov på nær 7,5 milliarder kroner, hvor staten vil bidra med 64 prosent.

Les også

 

Bekymring for økt trafikk på sideveiene

Da Nordre Follo og Ås kommuner i november 2020 avviste det opprinnelige forslaget om bompengeinnkreving for strekningen, var det på bakgrunn av en bekymring for at mange bilister ville velge å kjøre gratis på de lokale veiene i stedet for å betale bompenger på hovedveien.

– Jeg har stor forståelse for bekymringen til kommunene om lekkasje til sideveiene. Vi ønsker heller ikke en økt trafikkbelastning på mindre, lokale veier. Det vil kunne ha en negativ effekt på miljø og trafikksikkerhet. Derfor vil vi sette av midler til tiltak på disse veiene. Samtidig vil vi øke bompengeperioden fra 15 til 20 år. På den måten kan bompengene for den enkelte passering bli lavere, sier Hareide i meldingen.

Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen ha god dialog med fylkeskommunen og begge kommunene for å finne gode løsninger i tråd med dette.

– Et godt samarbeid vil løse både finansieringen gjennom bompenger, samtidig som vi tar hensyn til lokale trafikale utfordringer i sideveinettet. Det er til det beste for både trafikanter og lokalbefolkningen, sier Hareide.

Les også

Forsiden akkurat nå