Storstein fergekai, som skal mudres og bygges opp på nytt.
Storstein fergekai, som skal mudres og bygges opp på nytt. (Foto: Troms og Finnmark fylkeskommune)

Nye kontrakter: Dette fergeleiet skal mudres og så skal det bygges ny kai 

Fylket har lyst ut to kontrakter. Den nye fergekaia skal stå ferdig sommeren 2022.

Stedet er øya Kågen i øykommunen Skjervøy i gamle Troms. Storstein fergeleie er en del av fylkesvei 8690.

Troms og Finnmark fylkeskommune skal både mudre og bygge ny fergekai, og arbeidene er delt i to kontrakter.

Den ene kontrakten dreier seg om selve mudringen:

Det skal gjennomføres mudring i havnebassenget på fergeleie. Her vil entreprenøren kunne treffe på hard morene, fjell og rester av gammel molo. Massene skal fraktes på land og gjenbrukes til oppfylling av nytt fergeleie.

Startdato er planlagt til 14. april, og arbeidene skal være ferdige 2. juni 2021.

For denne kontrakten holder fylket tilbudsbefaring 20. januar, og frist for å gi tilbud er 17. februar.

Den andre kontrakten handler om kaiarbeidet:

Det skal altså bygges ny kai ved Storstein fergeleie, og eksisterende kai skal være i drift i byggeperioden. Den nye kaia skal være tilpasset små ferger med inntil 50 PBE. Ny kai skal bygges øst for dagens kai og innenfor eksisterende moloer.

Her kan entreprenøren starte når mudringen er ferdig altså i månedsskiftet mai/juni 2021, og kaia skal stå ferdig 1. juli 2022.

For denne kontrakten er det tilbudsbefaring 3. februar, og frist for å sende inn tilbud er 10. mars.

Les også

Forsiden akkurat nå