Levering og montering av SRO-anlegg og elektroteknisk utstyr i Ravneheitunnelen er utlyst på nytt. Fristene er henholdsvis 24. mars og 14. april. Bildet viser søndre påhugg.
Levering og montering av SRO-anlegg og elektroteknisk utstyr i Ravneheitunnelen er utlyst på nytt. Fristene er henholdsvis 24. mars og 14. april. Bildet viser søndre påhugg. (Bilde: Statens vegvesen (ill.))

Nye frister for innredning av Ravneheitunnelen

Innredningen av Ravneheitunnelen ved Farsund er utlyst på nytt. Nye frister er 24. mars for SRO-anlegg og 14. april for elektrotekniske installasjoner.

Opprinnelig var fristen 6. januar for el-installasjoner og 20. januar for SRO, men konkurransen måtte avlyses fordi Vegvesenet oppdaget at det var uoverensstemmelse mellom annonseteksten og konkurransegrunnlaget.

Feilen ble oppdaget i januar. Den gangen tok Vegvesenet sikte på ny utlysning med en gang, men slik gikk det ikke. Nye anbudsregler førte til at oppdragene ikke ble utlyst før i slutten av februar.

Grunnen til at entreprenørene får bedre tid til å regne på elektrotekniske installasjoner er at Vegvesenet regner med at anbudssummene for denne jobben blir større enn for den andre jobben.

Den 3,3 km lange Ravneheitunnelen inngår i ny riksveg 465 mellom Hanesund og Sande. Tidligere tok Vegvesenet sikte på at denne vegen skulle åpnes i juni i år. Nå er det klart at dette ikke er mulig. Vegen blir trolig åpnet i begynnelsen av september.

Forsiden akkurat nå