Slik ser fergeleiet på Rørvik ut i dag. Fellespiren for de to nye fergekaiene kommer nedenfor nåværende fergekai på bildet.
Slik ser fergeleiet på Rørvik ut i dag. Fellespiren for de to nye fergekaiene kommer nedenfor nåværende fergekai på bildet. (Bilde: Statkart)

Nye fergekaier på Rørvik

Fergeleiet på Rørvik ved Trondheimsfjorden skal bygges helt om og tilpasses for elektrisk ladning. Det blir en omfattende jobb. De som er interessert i den, må gi anbud innen 8. juni.

Rørvik ligger i Rissa kommune. Herfra går fergene til Flakk vest for Trondheim sentrum. Sambandet er et av de mest trafikkerte i landet.

I dag er det bare en fergekai på Rørvik. For å bedre trafikkaviklingen skal det bygges to nye med felles pir. I den forbindelsen må landanlegget bygges helt om. Den nåværende fergekaia skal brukes som liggekai i framtida.


Kabel tar for lang tid

Fra 1. januar 2019 blir det satt inn elektriske ferger på sambandet Flakk-Rørvik. Det stiller spesielle krav til kaianleggene. Store mengder strøm må overføres i løpet av den korte tiden fergene ligger til kai.

For overføringen skal det settes opp et ladetårn ved hver fergekai, og det skal monteres spesielt forankringsutstyr som gjør at  båtene ligger mer i ro enn de gjør nå. Å overføre strømmen med kabel går ikke. Det tar for lang tid.

Levering av ladetårn og forankringsanlegg inngår ikke i entreprisen. Det oppdraget har allerede Siemens fått, men entreprenøren skal stå for montasjen.

I følge Vegvesenets overslag vil entreprenørarbeidet komme på ca. 100 millioner kroner.


Fjord1 kommer og Fjord1 går

 

Tilpassing til elektrisk drift på fergekaiene på Flakk på sørsiden av fjorden inngår i entreprisen. Her trengs det ikke ytterligere investeringer. Fergekaiene og landområdet ble bygd om i 2011.

Oppdraget inneholder to opsjoner. Den ene gjelder ombygging og tilrettelegging for elektrisk drift på fergekaia på Valset som ligger lengre ute i Trondheimsfjorden, den andre gjelder arbeid på tilstøtende veg.

Inntil videre er det Fjord 1 som driver sambandet Flakk-Rørvik. Fra og med 2019 overtar FosenNamsos Sjø. På sambandet Brekstad-Valset er situasjonen motsatt for Fjord 1, som overtar driften fra 1. januar 2019. Fram til da er det Norled som har driver båtene.

Forsiden akkurat nå