NYHETER

Nye fergekaier i Alta

Ferga som knytter Årøya i Alta til fastlandet skal ersattes med en bilførende hurtigbåt. I den forbindelsen ber Finnmark fylkeskommune om pris på nye fergeleier. De som vil bygge dem, må gi anbud innen 18. februar.

Fergekaia på Mikkelsby må skiftes ut før hurtigbåten "Årøy" kan legge til her. Entreprenørene kan velge mellom å gi pris på en fergekai med pongtong slik som denne, eller en tradisjonell fergekai. (Foto: Google)
Fergekaia på Mikkelsby må skiftes ut før hurtigbåten "Årøy" kan legge til her. Entreprenørene kan velge mellom å gi pris på en fergekai med pongtong slik som denne, eller en tradisjonell fergekai. (Foto: Google)
17. des. 2015 - 10:14

Årøya ligger på vestsiden av Altafjorden. I dag har øya forbindelse med vegnettet via fergesambandet Mikkelsby-Kongshus som blir trafikkert av ferga "Skaget". I løpet av neste år blir den erstattet av hurtigbåten "Årøy".

Før det kan skje må begge fergekaiene bygges om. Dagens fergekaier består av pongtonger med en fergekaibru oppå. Slik kan også de framtidige fergekaiene bli, men det kan også bli tradisjonelle fergekaier med tårn og hydraulisk styrte fergekaibruer. Entreprenørene står fritt til å velge hvilken løsning de vil gi pris på, eller gi pris på begge.

 

Alle må rygge

Entreprenørene kan også velge hvordan trafikken skal avvikles i anleggstiden. Midlertidige fergekaier er en mulighet.

Byggherren godtar at fergekaia på Kongshus på Årøya blir stengt en uke. Her skal den nye fergekaia stå på samme sted som den gamle. På Mikkelsby skal den nye kaia ligge ved siden av den gamle. Begge steder skal det mudres og sprenges for å gi plass til den nye ferga.

"Årøy" er 33 meter lang og 10,6 meter bred. Den har plass til 8-10 personbiler og 70 passasjerer. Den kan ta en semitrailer, men ikke et vogntog. Alle kjøretøyer må rygges på eller av.

Kontrakten vil bli tildelt etter en vurdering av hva som er det økonomisk mest fordelaktige anbudet. Ved denne vurderingen vil pris telle 90 prosent og kompetanse og erfaring hos nøkkelpersonell 10 prosent.

I følge byggherres overslag vil entprenørarbeidet komme på ca. 25 millioner kroner.

 

Ferdig 1. november

Byggherren tar sikte på anleggstart 1. mai neste år. Fergekaiene må være ferdige 1. september (Kongshus) og 1. november (Mikkelsby). Prosjekteringen er utført av iVest Consult i Florø.

Fra kommende årsskifte vil bilførende hurtigbåter overta for tradisjonelle hurtigbåter flere steder i Vest-Finnmark. Det gjelder Måsøy og Ingøy i Måsøy kommune,  Akkarfjord i Hammerfest og Altenes i Alta.

Det er ikke tatt noen avgjørelse om bygging av fergeleier på noen av disse stedene, men båtene har kraner til å heise bilene ombord og i land.

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.