Nye driftskontrakter for fylkesveiene i Troms og Finnmark
(Illustrasjonsfoto: TraktorGutta)

Nye driftskontrakter for fylkesveiene i Troms og Finnmark

Fylket er ute med flere nye driftskontrakter.

Den ene heter 5440 Tjeldsund 2023-2028, og handler om fylkesveiene i Tjeldsund og Gratangen kommuner.

Kart over området i Tjeldsundkontrakten. Illustrasjon: Troms og Finnmark fylkeskommune

Veinettet er på nesten 200 kilometer, med en snau kilometer gang- og sykkelvei. Trafikkgrunnlag: fra 100 til rundt 21.000 i ÅDT.

Kontrakten starter 1. september 2023, og varer ut august 2028, med gjensidig opsjon på ett år.

Tilbudsfrist er 20. februar.

Kontrakten ved navn 5441 Astafjorden 2023-2028 er også lyst ut.

 
Kart over området for Astafjordkontrakten. Illustrasjon: Troms og Finnmark fylkeskommune

Den foregår i Ibestad, Salangen, Lavangen, Bardu og Gratangen kommuner, og er på nesten 260 kilometer vei totalt.

Trafikken på veinettet er også her angitt til å være 100 til rundt 21.000.

Varigheten og opsjonsmuligheten er den samme som for Tjeldsund-kontrakten. Tilbudsfrist er også 20. februar.

Og så er det en sommerkontrakt: 5428 Nordkapp-Hammerfest sommer 2023-2026.

Den handler om sommerdrift av fylkesveiene i Nordkapp, Måsøy, Porsanger og Hammerfest kommuner.

Veinettet er på rundt 210 kilometer vei, og trafikken er på fra 50 til 8000 i ÅDT.

Den lengste strekningen i sommerkontrakten: Fylkesvei 889 Smørfjord-Havøysund og fylkesvei 8058 Kokelv. Illustrasjon: Troms og Finnmark fylkeskommune

Varighet: Fra og med mai 2023 og ut august 2026. Byggherren har opsjon på ett år til.

Her er tilbudsfristen 13. februar.

I tillegg skal fylket også lyse ut disse kontraktene i løpet av februar:

Driftskontrakt 5442 Ullsfjord 2023-2028 er på cirka 123 kilometer vei inkludert gang- og sykkelvei. Ullsfjordkontrakten dekker Balsfjord og Tromsø kommuner.

Driftskontrakt 5443 Lyngen 2023-2028 omfatter rundt 168 kilometer vei, inkludert litt fortau og gang- og sykkelvei, og dekker Storfjord og Lyngen kommune.

Les også

Forsiden akkurat nå