Langs deler av strekningen er det bygd 2,2 kilometer gang- og sykkelveg. (Bilde: Tine Maria Storhaug, SVV)
Vegen var svært dårlig og ulykkesbelastet. Nå er det andre toner på åtte kilometer vest for Skaidi. (Bilde: Tine Maria Storhaug, SVV)
Regionsjef Torbjørn Naimak gratulerer bygda med ny veg under åpningen 4. september. (Bilde: Tine Maria Storhaug, SVV)
– Rask og efektiv bygging av over åtte kilometer ny veg, konstaterer Vegvesenets byggeleder Oddbjørn Opgård. (Bilde: Tine Maria Storhaug, SVV)

Riksveg 94 Skaidi-Arisberg:Riksveg 94 Skaidi-Arisberg:

Ny veg med mangfoldig finansiering

Med en rekke bevilgninger fra forskjelige øremerkede midler kom riksvegen Finnmark i mål godt før tiden.

  • Prosjekter

Ja, prosjektet var så godt i rute at de kunne stoppe driften sist vinter og vente på våren før de startet igjen.

– Vi har hatt stor og god framdrift, sier Vegvesenets byggeleder Oddbjørn Opgård.

Strekningen er på 8,6 kilometer veg, men det hele ble opprinnelig lyst ut som en hovedstrekning på 5,2 kilometer og en opsjon på 3,4 kilometer.

– Det hadde med finansiering å gjøre, vi hadde ikke fullfinansiering av prosjektet i utgangspunket, forteller Opgård.

– Men vi har fått statlige penger som er bevilget gjennom forskjellige andre øremerkede midler, for eksempel til gang- og sykkelveg, midler til rekkverk og så videre. Jeg tror vi har seks-sju forskjellige prosjektnummer her, sier Opgård.

 

Gammel standard

Strekningen er første del av planlagt oppgradering av 60 kilometer riksveg 94 mellom Skaidi og Hammerfest. Dagens vegtrase skal i hovedsak beholdes, men vegbredden skal økes, svinger rettes ut og bruer skiftes.

Strekningen som nå er bygd om var det dårlig stelt med. Veglinja er flyttet, utvidet og rustet opp til moderne riksvegstandard. En del av prosjektet ble å lage nytt VA-anlegg for Kvalsøy kommune over cirka 1,4 kilometer.

– Gamlevegen var veldig dårlig, smal med mye kurver. Begge bruene var smale med dårlig kurvatur. Det har vært flere dødsulykker her, senest for et par år siden, forteller Opgård.

– Vi har fått mange gode tilbakemeldinger fra alle slags folk om den nye vegen, sier han.

– Utfordringer under arbeidet?

– Vi har støtt på noen. Grunnborerne fikk ikke tatt grunnprøver på hele strekningen, så har vi funnet en del fjell der vi ikke ventet det. Og så var det en del dårlig grunn, og vi måtte stedvis skifte ut mye masser og fikk en del ekstra kostnader med det, sier han.

 

Riksveg 94 Skaidi-Arisberg

8,6 km ny veg oppgradert til stamvegstandard S2 med 8,5 meter vegbredde. To nye bruer, utskifting av tre kulverter, skifting av alle stikkrenner, ny rasteplass og ny vegbelysning på deler av vegen. 2,2 km gang- og sykkelveg langs deler av strekningen.

Totalkostnad: ca 280 mill kr (prosjektert kostnad: ca 340 mill.)

Anleggsstart: Sommeren 2015

Åpning: 4. september 2017

ÅDT: 1100 (10 % tunge kjøretøy), forventet 1300 i 2030.

Entreprenør: Anlegg Nord, Alta

– Kunne vært ferdig før

Anlegg Nord (eid av fem entreprenører i Alta) har stått for jobben. Anleggsleder Lars Erik Thomassen forteller: – Det har vært en grei jobb med mye løsmasser og en del fjellarbeid. Vi har støtt på utfordringer med grunnforholdene, men det er vanlig. I en del områder var det fjell som vi ikke visste om, blant annet der som VA-anlegget skulle være, sier han.

– Ellers har bygginga gått greit. Vi har hatt en lokal, stabil leverandør av masser, og det har gjort det mulig å gjøre jobben så fort. Nærmere 150.000 kubikkmeter masse er levert til anlegget, sier Thomassen.

Anlegg Nord la dekke på hele vegen til i fjor høst, og avsluttet før desember. Så kom det en svært sen vår i år, og arbeidet ble tatt opp igjen rundt 1. juni og gjort ferdig i sommer.

– Vi har hatt et godt samarbeid med Statens Vegvesen og godt fornøyd med prosjektet. Og hadde fristen for ferdigstilling vært høsten 2016, så hadde nok det latt seg gjøre det også, sier Thomassen.

Forsiden akkurat nå