Dette bildet i fjor høst etter at Elvenes Maskin hadde gått løs på vegtraséen. Nå må noen andre overta. Anbudsfristen går ut 18. mai.
Dette bildet i fjor høst etter at Elvenes Maskin hadde gått løs på vegtraséen. Nå må noen andre overta. Anbudsfristen går ut 18. mai. (Bilde: Kjetil Nielsen Skog )

Ny utlysning av vegomlegging etter konkurs

Utbedring av Langbakken på fylkesveg 866 i Skjevøy er utlyst på nytt. Elvenes Maskin som fikk jobben etter første utlysning, gikk konkurs i vinter. Neste anbudsfrist går ut 18. mai.

Oppdraget ble utlyst i mai i fjor med anbudsfrist 13. juni. Elvenes Maskin som holdt til i Narvik, fikk kontrakten på rundt 60 millioner kroner. Knapt 30 prosent av arbeidet var utført da styret begjærte oppbud for selskapet i februar.

Langbakken er lastebilsjåførenes mareritt. Største stigning er 9,5 prosent. Spesielt om vinteren kan bakken være en skikkelig påkjenning.

Fylkesveg 866 ender i kommunesentret i Skjervøy i Nord-Troms. Trafikken på vegen er ikke stor, men andelen tungtrafikk er betydelig på grunn av fiskeindustrien.

 

Fra 9,5 til 2,9 %

Nå skal vegen legges helt om på en strekning på 3 km. Største stigning etter omleggingen blir 2,9 prosent. Gamlevegen går både opp og ned, mens den nye stiger jevnt. Derfor er det mulig å redusere stigningen betydelig uten å gjøre vegen noe særlig lengre.

Omleggingen er prosjektert av Statens vegvesen i egenregi. Vegen får en bredde på 6,5 meter. Den gamle vegen skal bygges om til gang/sykkelveg.

To kommunale vannledninger krysser den nye vegtraséen tre steder. Ved et av krysningspunktene blir en vannledning lagt om over en 500 meter lang strekning. Dette arbeidet inngår i entreprisen.

 

7 måneders utsettelse

 

Det opprinnelige oppdraget omfattet sprenging av 122 000 kbm og flytting av 120 000 kbm jord og like mye sprengstein. Omfanget er nå redusert til 75 000 kbm sprenging, 68 000 kbm jordflytting og 83 500 kbm steinflytting.

Når det gjelder belysning, rekkverk og vegdekke er det ingen reduksjon. Den som får kontrakten, skal montere 99 veglys og 2 600 meter rekkverk og legge asfalt på 54 500 kvm.

Den opprinnelige fristen for ferdigstillelse var satt til 1. desember i år. Ny frist er 1. juli neste år.

Forsiden akkurat nå