Overkjøringsfeltet til venstre vil bli flittig brukt nå trafikken skal ledes inn på ett løp om kvelden. De som vil oppgradere tunnelen, må gi anbud inen 18. janaur. (Foto: Google)
Overkjøringsfeltet til venstre vil bli flittig brukt nå trafikken skal ledes inn på ett løp om kvelden. De som vil oppgradere tunnelen, må gi anbud inen 18. janaur. (Foto: Google)

Ny utlysning av tunneloppgradering

Oppgradering av Follotunnelen på E6 i Akershus er utlyst på nytt. Den første konkurransen ble avlyst. Anbudsfristen er satt til 18. januar.

Oppdraget ble utlyst først gang i juli. Da ble anbudsfristen satt til 7. september.

- Vi fikk bare ett anbud den gangen. Det ble avvist og konkurransen ble avlyst. Den første utlysningen gjaldt hele oppgraderingen. Nå har vi delt jobben i to oppdrag, det ene gjelder grunn- og betongarbeid, det andre gjelder elektro- og SRO. Vi håper dette vil føre til mer konkurranse. Anbudsfristen er den samme for begge oppdragene, sier prosjektleder Thomas Kalleberg i Statens vegvesen.

Follotunnelen ligger i Vestby kommune mellom Moss og Oslo. Den består av to 903 meter lange løp, hvert med to felt. Årsdøgntrafikken er over 30 000.

Tunnelen ble åpnet i 1998. Nå blir den oppgradert for at kravene i tunnelforskriften skal tilfredsstilles.

 

73 km kabler skiftes ut

Elektroentreprisen omfatter utskifting av 54,6 km elektrokabler, 18,45 km SRO-kabler og 1 870 meter kabelbruer. Det skal etableres 62,5 km trekkerør, 12,4 km jordledninger og 1 960 meter sammenhengende ledelys, og det skal monteres 280 kjørefeltsignaler og 1 326 tunnelarmaturer og 24 vifter.

Den andre entreprisen omfatter blant annet bygging av 6 tekniske rom i dagen og ett i et tverrslag. I dag er det tre tverrslag mellom tunnelløpene. Nå blir det etablert to til. Det tekniske rommet skal stå i det midterste tverrslaget, som vil bli utvidet med 150 kbm.

Tunnelen er sikret mot vann og frost med et hvelv av 15 cm tykke betongelementer. Mellom elementene og fjellet er det isolasjon og membran. Her skal det etableres 6 brannskillevegger bak betonghvelvene i hvert løp.

 

Riss i asfalten

Den som får kontrakten skal ogå reparere bærelagene i begge løpene. De består blant annet av sementstabilisert grus som har sprukket opp og forvitret. Det har ført til riss i asfalten med 20-30 meters mellomrom.

Mens bærelagene blir reparert blir ett tunnelløp helt stengt. Dette arbeidet skal utføres neste sommer. Mens det øvrige arbeidet blir utført, skal begge løpene være åpne på dagtid. Mellom kl. 22 og 05.30 kan entreprenøren stenge et løp.

I følge Vegvesenets beregninger vil entreprisekostnadene komme på mellom 30 og 65 millioner kroner for grunn- og betongjobben og mellom 45 og 70 millioner for elektro- og SRO-jobben. Fristene for ferdigstillelse er henholdsvis 1. desember 2016 og 30. april 2017.

 

Forsiden akkurat nå