Denne rasteplassen er utlyst for andre gang, men nå uten brygge og stupetårn.
Denne rasteplassen er utlyst for andre gang, men nå uten brygge og stupetårn. (Bilde: Pushak/Lala Tøyen)

Ny utlysning av rasteplass ved E6

Vegvesenet har lyst ut Krekke rasteplass i Ringebu kommune for andre gang. Forrige forsøk endte med to anbud som begge ble avvist på grunn av formelle feil. Ny anbudsfrist er satt til 29. mars.

Rasteplassen skal ligge på en nedlagt campingplass mellom E6 og innsjøen Losna.

- Vi har gjort noen mindre forandringer, sier Taale Stensbye, som er prosjekleder for E6 Biri-Otta.

- Første gang jobben ble utlyst var det en brygge og et stupetårn i konkurransegrunnlaget. Begge deler er tatt ut nå. På den måten håper vi å få prisene ned. De var litt høyere enn vi regnet med forrige gang. Brygga og stupetårnet er tatt med som opsjon som blir utløst hvis prisene tillater det.


Håper på større interesse

Stensbye var ikke fornøyd med oppslutningen om konkurransen forrige gang. - Vi håper flere vil regne på jobben nå, sier han.

- Hvilke konsekvenser får utsettelsen for framdriften?

- Ikke så store. Vi får utført arbeidet i sommersesongen. I november skal anlegget være ferdig, sier Taal Stensbye.

Forrige utlysning fant sted i slutten av september i fjor. Anbudsfristen var 1. november. AF gruppen lå lavest med et anbud på 22 millioner kroner. Den andre anbyderen var Ahsco Entreprenør fra Nord-Fron, som ville ha 30,7 millioner kroner.

Begge anbudene ble avvist fordi entreprenørene hadde priset posten for rigging og klargjøring av byggearbeidet høyere enn det Vegvesenet hadde satt som øverste grense.

 

Seier til Lala Tøyen


Krekke rasteplass er resultatet av en arkitektkonkurranse som ble vunnet av Lala Tøyen fra Oslo. Her blir det plass til litt av hvert. I tilegg til mange plasser for privatbiler, blir det plass fire bobiler og to busser.

Det blir også egne parkeringsplasser for de som har behov for å sove før de drar videre. De er plassert i utkanten av rasteplassen for at folk skal få ro til å sove.

Det blir ca. 14 sittegrupper, noen med og noen uten bord, og det blir et servicebygg med toaletter og benker under tak.

Forsiden akkurat nå