Til høsten blir det hyggeligere å lufte bikkja langs fylkesveg 54. De som vil anlegge gang/sykkelvegen, må gi anbud innen februar er omme. (Foto: Google)
Til høsten blir det hyggeligere å lufte bikkja langs fylkesveg 54. De som vil anlegge gang/sykkelvegen, må gi anbud innen februar er omme. (Foto: Google)

Ny utlysning av g/s-veg i Nordland

En gang/sykkelveg i Brønnøy kommune i Nordland er sendt ut på anbud for annen gang. Første konkurranse ble avlyst fordi to anbydere ikke ga tilstrekkelig dokumentasjon. Ny anbudsfrist er 28. februar.

Første utlysning hadde frist 5. november i fjor. Vegvesenet fikk inn tre anbud. Da to av dem måtte avvises på grunn av mangelfull dokumentasjon, ble det ingen reell konkurranse. Dermed valgte Vegvesenet å avlyse hele konkurransen.

Avgjørelsen om avvisning ble neppe gjort med lett hjerte. Det eneste godkjente anbudet lå langt høyere enn de to som ble avvist, og disse lå igjen godt over Vegvesenets overslag.

Gang/sykkelvegen blir 1,8 km lang. Den følger fylkesveg 54 på øya Torget i hele vegens lengde.

Prosjektet er resultatet av et samarbeid mellom Brønnøy kommune og Vegvesenet. Kommunen benytter muligheten til å få lagt vann- og avløpsledning langs vegen. På en del av strekningen skal gang/sykkelvegen fungere som lokalveg. Her blir bredden fire meter, for øvrig blir den tre meter.

Da oppdraget ble utlyst første gang, var forutsetningen at gang/sykkelvegen skulle være ferdig før neste skoleår begynner. Det kravet gjelder ikke lenger. Vegen fullføres sent på høsten.

Forsiden akkurat nå