Vegvesenet skal bygge ny Nasjonale Turistveger-rasteplass ved riksvei 44 på Jæren. Den vil bestå av 26 "svevende" kampesteiner.
Vegvesenet skal bygge ny Nasjonale Turistveger-rasteplass ved riksvei 44 på Jæren. Den vil bestå av 26 "svevende" kampesteiner. (Ill: Manthey Kula)

Nasjonale Turistveger - Riksvei 44

Ny turistrasteplass på Jæren: Får du steiner til å sveve, kan jobben bli din

26 kampesteiner skal plasseres på stolper i havgapet.

Rasteplassen helt nede i havgapet ved riksvei 44 på Hårr skal bli nasjonal turistveiattraksjon. Nå har Statens vegvesen lyst ut jobben med å bygge om det som i dag er en helt vanlig, enkel rasteplass med to bord, fire benker og to søppelkasser.

Den ombygde rasteplassen vil bestå av en betonplattform med 26 kampesteiner av varierende størrelse plassert ut mellom den asfalterte biloppstillingen innenfor og utsikten mot havet utenfor.

Steinene skal plasseres på tynne stålstolper, slik at de «svever» over bakken. Noen av steinene vil dessuten bli saget i to, slik at de kan brukes som bord og benker.

Les også

Svever på stålbein

Slik ser rasteplassen ved Hårr ut når du kommer vestfra i dag. Foto: Google Maps

Oppdraget vil omfatte riving og sanering av alt over bakken på den nåværende rasteplassen, og opparbeiding og bygging av den nye. Arbeidet vil bestå av grunnarbeid, betong- og stålarbeider og bearbeiding og saging av naturstein.

Og omtrent slik skal den se ut når den er ferdig ombygd til neste år. Ill: Manthey Kula

Vegvesenet legger i utgangspunktet opp til å gjennomføre oppdraget som en åpen tilbudskonkurranse, der beste tilbud blir valgt etter at tilbudene er vurdert slik de foreligger ved tilbudsfristens utløp.

Vegvesenet skriver imidlertid i Doffin-utlysningen at dialog gjennom forhandlinger likevel kan bli gjennomført dersom Vegvesenet mener det er formålstjenlig etter at tilbudene er mottatt.

Det vil bli arrangert tilbudsbefaring på Hårr 11. august, og fristen for å levere tilbud er 27. august.

Les også

Et av 17 prosjekter i år

Rasteplassen er tegnet av arktiektfirmaet Manthey Kula i Oslo. Utformingen av rasteplassen er ment å spille på de eldgamle menneskeskapte steinkonstellasjonene som finnes på Jæren.

Rasteplassen er et av 17 Nasjonale Turisteger-prosjekter som påbegynnes eller bygges ferdig i år, og skal stå ferdig i 2021.

Nasjonale Turistveger-prosjektet ble påbegynt i 1994, og i 2023 skal 189 turistprosjekter stå ferdig langs veiene rundt omkring i Norge. Omlag 150 av disse prosjektene er allerede ferdigbygd og åpnet.

Modell (utsnitt) av rasteplassen. Foto: Manthey Kula
Les også

Forsiden akkurat nå