Her er den nye tunellen gjennom Høgberget mellom Vinstra og Skåbu i Gudbrandsdalen. (Bilde: Kristin Veskje)
Byggeleder Rune Dahl under åpningen av den nye vegstrekningen mellom Vinstra og Skåbu. (Bilde: Statens vegvesen)
Fylkesveg 255 er viktig for mange hyttefolk og som turistveg. (Bilde: Kristin Veskje)

Fylkesveg 255 i Oppland:

Ny tunnel gir sikker veg til Skåbu

Det er bygd ny tunnel, og to kilometer med mye bedre veg, mellom Skåbu og Vinstra i Gudbrandsdalen. Et tidsskille for folk som ferdes langs denne vegen.

  • Prosjekter

Fakta om fv 255

Utbygging av fylkesveg 255 fra Massingdal til Graupe – totalt to kilometer, pluss 250 meter tunell.

Kostnad: Totalt 175 millioner kroner.

Utbygger: Oppland fylkeskommune.

Byggherre: Statens vegvesen.

Åpning av ny veg: 7. februar 2017

-Folk i Skåbu har fått en trygg veg. Og det er vi, i Statens vegvesen og Oppland fylkeskommune, svært godt fornøyde med, sier byggeleder Rune Dahl i vegvesenet.

Før var vegen smal, svingete, bratt og rasfarlig. Nå er den bred, oversiktlig og trygg.

En 250 meter lang tunell er bygget gjennom Høgberget, som var det mest kritiske punktet på fylkesveg 255. Det var svært bratt, både på oversiden og nedsiden av vegen. Et sted hang fjellveggen over vegbanen. Og vegen var så smal, at det ikke var mulig å møtes med personbiler enkelte steder.

 

Lag på lag

Den nye vegen er bygd lag på lag. Nederst er det lagt sortert tunnelstein, som ble sprengt under anleggsperioden, med andre ord gjenbruk. Dette er frostsikringslaget. Over frostsikringslaget er det tilkjørt grov pukk, og øverst finere stein - avrettingslag. Foreløpig er det grusdekke i tunnelen, med nedsatt hastighet. Asfalt legges til våren.

Vegen har nå vanlig fylkesvegstandard med 6,5 meter bredde, med vegskulder og rekkverk.  

 

Sikret skråningene

Noe av det viktigste med vegbyggingen, var å sikre de bratte skråningene mot ras.

-På Vinstra-siden har vi montert et 6.500 kvadratmeter stort sikringsnett i skråningen overfor vegbanen. Nederst i kanten av sikringsnettet, er det satt opp et høyt rasgjerde som kan stoppe store steinblokker, om det skulle komme noen fra øverst i lia. Svært store steiner ligger løst på fjellet høyt ovenfor vegen, sier han.

På den andre siden av tunnelen var det noe enklere. I retning Skåbu er det satt opp sikkerhetsnett, og steinblokker er sikret med bolter.

Den nye vegen, som går mellom Massingdal og Graupe, har fartsgrense 80 kilometer i timen. Det vil også tunnelen få, når det blir lagt asfalt der.

 

God HMS

Mange personer har jobbet med prosjektet, og det er utført til sammen 80.000 timer arbeid. Uten ulykker. Ingen har fått alvorlige skader. Det er Statens vegvesen svært godt fornøyd med.

Vegdekke har vært hovedentreprenør, med blant andre Norsk Bergsikring AS og firmaet Åge Haverstad som underentreprenører.

Enorme mengder med fjell og løse masser er kjørt vekk fra anleggsområdet:

  • 42.000  kubikkmeter sprengt fjell langs vegen.
  • 85.000  kubikkmeter jord og løsmasser.
  • 20.000 kubikkmeter sprengt fjell fra tunellen.

Stein og grus fra Skåbusiden er brukt til oppfylling av et 50 mål areal som var skog, men som nå er blitt et jorde for et gårdsbruk.

Arbeidet med vegen startet i oktober 2015. Det var høytidelig åpning 7. februar i år. Da var både ordføreren i Nord-Fron og fylkesordføreren i Oppland til stede.

Det ble snorklipping. Det ble sang og musikk med barn fra Skåbu. Og det ble servert pølse, kringle og kaffe. En merkedag for Skåbu-samfunnet, dagen da de fikk en trygg veg ned til Vinstra. Tidsskillet.

 

75 millioner

Statens vegvesen bygde denne fylkesvegen for Oppland fylkeskommune. Prosjektet kostet totalt 175 millioner kroner, inkludert utgifter til byggherre Statens vegvesen og kjøp av grunnen hvor de bygde ut vegen.

Spesielt folk i Skåbu er glade for den nye vegen. Mange pendler fra Skåbu til Vinstra og andre steder i Gudbrandsdalen for å arbeide. Og mange unger og ungdommer fra Skåbu går på skole på Vinstra. Endelig får de alle sammen en trygg veg, enten de skal være med skolebussen eller kjøre selv.

Vegen har også stor betydning for næringslivet i Skåbu.

 

Turistveg

E6 går gjennom Gudbrandsdalen. Sett sørfra, kjører man forbi Hamar, Lillehammer og Ringebu, før man kommer til Vinstra. På Vinstra starter fylkesveg 255. Denne vegen er også viktig for mange hyttefolk. Om sommeren er dette en turistveg i retning Jotunheimen.

Fra Vinstra til Skåbu er det tre mil. Vegen ble sikret på et annet sted etter flommen som herjet i Gudbrandsdalen for noen år siden. Nå er med andre ord hele strekningen mellom Skåbu og Vinstra blitt en trygg veg.

Forsiden akkurat nå