I dette strøket kommer det nytt kollektivfelt.
I dette strøket kommer det nytt kollektivfelt. (Foto: Google Maps/Viken fylkeskommune)

Fylkesvei 1517 rustes opp

Ny totalentreprise: Bygg 160 meter kollektivfelt på fylkesvei 1517 i Lørenskog

Oppdraget inkluderer litt arbeid med rundkjøring og bussholdeplasser.

Viken fylke lyser ut et oppdrag for fylkesvei 1517 Solheimsveien på Visperud i Lørenskog kommune.

Her skal det bygges kollektivfelt med 3,5 meters bredde i Solheimsveien, og lengden er rundt 160 meter. Kollektivfeltet skal adskilles fra eksisterende gang- og sykkelvei med rabatt av kantstein og smågatestein.

Dessuten skal to bussholdeplasser på Visperud oppgraderes til universell utforming. Nytt veilysanlegg skal også på plass.

Dagens gang- og sykkelvei ved en rundkjøring skal bygges om og sideforskyves.

Arbeidene omfatter også ombygging av dagens ovale rundkjøring med overkjørbart areal til rundkjøring med såkalt sirkulær sentraløy (radius på 6,5 meter) med tilhørende overkjørbart areal.

I tillegg kommer litt sandfang, nye asfaltdekker og beplantning i den nye rundkjøringen.

Noen av arbeidene i dette prosjektet har delfrist 1. desember 2020, mens det hele skal være ferdig 1. juli i 2021.

Frist for å gi tilbud er satt til 8. juli.

Les også

Forsiden akkurat nå