Ikke sikkert at det er akkurat her som arbeidene skal foregå, men dette er E39/ Fritz Riebers veg i Bergen.
Ikke sikkert at det er akkurat her som arbeidene skal foregå, men dette er E39/ Fritz Riebers veg i Bergen. (Foto: Google Maps)

Ny, toårig samlekontrakt for noen små veioppdrag i Hordaland

Vegvesenet skal gjøre noen mindre tiltak her og der på Vestlandet.

Kontrakten har navnet Mindre vegarbeid Hordaland 2021, og det er trafikksikkerhetstiltak og mindre vedlikeholdstiltak på E16, E39 og riksvei 13 det er snakk om.

Kontrakten er laget som en samlekontrakt med varighet på to år, og det er gjensidig opsjon på 1+1 år.

Tiltakene bestilles av byggherren, og aktuelle jobber kan være siktutbedring, ny veioverbygning, bygging av busslommer og leskur, pigge ujevnheter i fjellskjæringer og slake ut grøfter samt sette opp tørrmurer.

I år skal disse stedene utbedres:

 • Riksvei 13 i Tyssedal (jordnagling)
 • Bergsikring i fjellskjæring E39/Fritz Riebersveg, Bergen
 • Utskifting av overbygning på riksvei 13 i Oddadalen
 • Gjenoppbygging av museal mur på E134 gamlevegen over Røldalsfjellet
 • Punkttiltak på riksvei 13 Kyrkjeneset-Bjotveit
 • Rensk av kulvert ved Mjølkestølsreet rasoverbygg

Tiltakene i 2022, 2023 og eventuelt 2024 blir først kjent etter hvert.

Noen anslåtte hovedmengder:

 • Sprenging: 3000 m3
 • Masseflytting av jord og sprengt stein: 6000 m3
 • 360 bolter
 • Forsterkningslag: 5000 m3
 • Asfalt: 6000 m2
 • Sognamur: 200 m2
 • Natursteinsmur: 3000 m2
 • Rekkverk: 2500 m

Kontrakten varer i utgangspunktet til 30. november 2022.

Det blir tilbudskonferanse 18. mai, og møtested er ved riksvei 13 i Tyssedal.

Frist for å gi tilbud er 9. juni.

Les også

Forsiden akkurat nå