Ny testkontrakt for asfalt i Trøndelag - og tre asfaltkontrakter til
(Illustrasjonsfoto: Bjørn Olav Amundsen)

Ny testkontrakt for asfalt i Trøndelag - og tre asfaltkontrakter til

Vegvesenet skal ut med rundt 107.500 tonn asfalt på riksveiene i midt-Norge i sommer.

En av Vegvesenets to pilotkontrakter med nye krav til asfalten er lyst ut. Den heter 4-50-2021-07 Riksveger egenskapskrav, og skal foregå på riksveiene i Stjørdal og Meråker i Trøndelag.

Her skal cirka 3400 m2 asfalt freses, og rundt 13.000 tonn skal legges ut.

Les også

Setter til side Vegnormalens krav

Thor Asbjørn Lunaas, som arbeider ved Statens vegvesens teknologiavdeling i Trondheim, forteller i en reportasje i siste utgave av Våre Veger at Vegvesenet lyser ut to kontrakter i 2021 som spesielt tar for seg kvalitet, levetid og reduserte klimautslipp. Kontrakten i Meråker og Stjørdal er en av disse kontraktene.

Thor Asbjørn Lunaas i Statens vegvesen. Foto: Jarle Skoglund

– Både CO2-vekting og egenskapskrav har vi testet ut på noen kontrakter i Midt-Norge og Østlandet med såpass godt resultat, at vi går videre med det. Dette betyr at vegnormalens krav til materialer og sammensetning ikke blir brukt. I stedet skal tilbyder beskrive i detalj hvilke materialer som benyttes og sammensetning (mengde, type osv.) slik at de tilfredsstiller egenskapskravene som stilles i kontrakten. Egenskapskravene skal sørge for at asfaltdekket har tilstrekkelig stabilitet, riktig slitestyrke og god bestandighet i forhold til trafikkmengde, sier Lunaas i Våre Veger.

Les også

Må legge et prøvedekke

Det spesielle med denne kontraktsformen er at entreprenøren, før arbeidet starter med utlegging på veg, skal legge et prøvedekke på cirka 500 kvadratmeter. Her skal byggherren kunne ta borkjerneprøver for å kontrollere at egenskapskravene som er stilt i kontrakten er oppfylt.

Frist for å gi tilbud på denne pilotkontrakten er 15. mars.

Les også

Tre vanlige kontrakter i midt-Norge

Vegvesenet har samtidig lyst ut tre mer ordinære kontrakter for asfaltlegging på riksveiene i midt-Norge, hvor totalt rundt 94.500 tonn asfalt skal legges.

4-15-2021-01 Riksveger Møre og Romsdal handler om asfalt på riksveier i kommunene Gjemnes, Molde, Ålesund, Ørsta, Volda, Vestnes, Rauma, Tingvoll og Sunndal.

Kontrakten omfatter omkring 217.000 m2 fresing og rundt 30.000 tonn asfalt.

Kontrakt 4-50-2021-06 Riksveger Trøndelag nord dreier seg om riksveiene i kommunene Levanger, Verdal, Inderøy, Steinkjer, Snåsa og Namsskogan.

Her skal rundt 39.500 m2 freses og rundt 28.000 tonn asfalt produseres og legges.

4-50-2021-08 - Riksveger Trøndelag sør dekker kommunene Oppdal, Rennebu, Midtre Gauldal, Melhus, Trondheim og Stjørdal. I tillegg kommer Sunndal kommune i Møre og Romsdal.

Denne kontrakten omfatter cirka 66.000 m2 fresing og cirka 36.500 tonn produksjon og utlegging av asfalt.

Frist for å gi tilbud på de tre kontraktene er 22. februar.

Les også

 

 

 

Forsiden akkurat nå