Ny teknologi skal gi mer oppetid på Statens vegvesens 23 høyfjellsoverganger over hele landet.
Ny teknologi skal gi mer oppetid på Statens vegvesens 23 høyfjellsoverganger over hele landet. (Foto: Statens vegvesen)

Ny teknologi skal holde fjellovergangene mer åpne

Statens vegvesen satser på ny teknologi for å øke forutsigbarheten på fjellovergangene.

Prosjektet omfatter de 23 høyfjellsovergangene i hele landet, og har fått navnet Forutsigbart fremkommelige fjelloverganger.

Inviterer bransjen til dialog

Vegvesenet ønsker å kartlegge hvilken innovasjon som allerede finnes på området, hva bransjen uansett har planer om å levere, og hva som forutsetter at Vegvesenet som innkjøper og veieier må tilrettelegge for.

Derfor inviterer Statens vegvesen nå bransjen til en leverandørkonferanse på Radisson Blu Airport Hotel på Gardermoen 13. september. Påmeldingsfristen er 9. september.

Dette er første konferansen som gjennomføres. Vegvesenet vil senere invitere til en rekke dialoger.

– Vi setter full fart

– Vi understreker at dette femårige prosjektet (2022-26) ikke er en pilot, men noe vi setter full fart og fremdrift på. Vi ønsker blant annet å kjøpe inn flere friteksttavler, værstasjoner, forskjellig sensorikk og annet utstyr i årene framover, sier prosjektleder Petter Storødegård i Statens vegvesen i meldingen.

– Dette er utstyr vi allerede bruker i vinterdriften. Vi har gode erfaringer med å bruke ny teknologi til å utføre vårt samfunnsoppdrag på en bedre måte, til beste for samfunnet og trafikantene, og ønsker å fortsette med det. Vi er også interessert i å bruke eksisterende teknologi på nye måter, sier han.

Etaten ønsker dialog med bransjen for å kunne lage best mulig anbudsrunder fremover. Spørsmålet er: Hvordan øke oppetiden på fjellovergangene i framtiden?

– Vi ønsker idéer til nye tiltak som kan tas i bruk i driftskontrakt, ny kjøretøyteknologi, kjøretøydata eller annet utstyr som kan gi oss nyttige data om vær- og føreutvikling. Lavutslipp har vi allerede i bruk, men her er det kjent at teknologien stadig utvikles, sier Storødegård.

Fjelloverganger på flere fronter

Til stede fra Statens vegvesen på konferansen er blant andre prosjekteier Tore Lysberg.

Vegvesen-prosjekter som er i gang, som Digitale fjelloverganger vil også være representert. Gjennom Forutsigbar framkommelighet-programmet har etaten blant annet designet den nye appen Vegvesen Trafikk.

– Vi har gode erfaringer med å utfordre markedet til å finne løsninger. Vi fortsetter med å bruke vår innkjøpsmakt til omstilling, samtidig som markedet tar utfordringene, sier Storødegård

Les også

i pressemeldingen.

Forsiden akkurat nå