Slik blir Lørenskogs nye sentrumsgate.
Slik blir Lørenskogs nye sentrumsgate. (Illustrasjon: Norconsult/Baezeni)

Ny sentrumsgate i Lørenskog: Peab har signert kontrakt på 428 mill

Et komplisert og teknisk tungt prosjekt skal være ferdig sommeren 2023.

Lørenskog kommune har inngått kontrakt med Peab Anlegg som totalentreprenør for en ny og moderne sentrumsgate på Skårersletta i Lørenskog. Kontrakten har en verdi på 428,5 millioner kroner eks. mva.

− Skårersletta skal bli en hyggelig sentrumsgate med folkeliv, aktivitet og trivelige møteplasser. De som går og sykler skal komme seg trygt og enkelt fram og vi skal ha et attraktivt kollektivtilbud, sier Knut Edvard Helland, kommunaldirektør teknisk sektor i Lørenskog kommune, i en pressemelding.

Les også

Brede fortau

Lørenskogs nye sentrumsgate får brede fortau på begge sider av gaten. I kryssene blir det lagt til rette for gode og sikre kryssingsforhold for myke trafikanter. På hver side av kjørefeltet blir det sykkelbaner som er opphøyet og atskilt fra kjørebanen med kantstein. Trær på begge sider av Skårersletta skal gi gaten et grønt preg, samtidig som de bidrar til å skille fotgjengerne fra sykkel- og biltrafikken.

Nye Skårersletta

 • Skårersletta blir 24 meter bred.
 • Fem meter brede fortau på hver side, med gatevarme.
 • Fotgjengerfelt ved alle kryss.
 • Opphøyd sykkelsti på hver side av kjørefeltet.
 • Sykkelstien blir minimum 2,1 meter bred, får gatevarme, markeres med rød asfalt og blir adskilt fra kjørebanen med 10 cm kantstein.
 • To kjørefelt med busstopp i kjørebanen, 30 km/h.
 • Beplantning og trær i bed mellom sykkelsti og fortau vil gi gaten et grønt preg, separere fotgjengerne fra sykkel- og biltrafikken og ta unna regnvann.
 • I gaten legges det nye vann- og avløpsledninger samt hovedledning for avfallshåndtering.

− Som følge av befolkningsveksten i kommunen får vi økt trafikk. Vi legger til rette for at denne veksten skal skje med miljøvennlig kollektivtrafikk, sykkel og gange, sier Helland i meldingen.

Prosjektet startet med en samspillfase høsten 2019, hvor partene samarbeidet om prosjektering, kontraktsomfang og kontraktssum. Saken er behandlet flere ganger i kommunestyret, og etter sommerferien har partene gjennomført de siste forhandlingene. Torsdag 24. september ble totalentreprisekontrakten signert, og det er endelig klart for byggestart.

− Vi har jobbet for å forberede dette prosjektet i over ett år, og er topp motiverte for å komme i gang. Jeg tror både våre ledere og fagarbeidere synes det er ekstra meningsfullt å få jobbe med et prosjekt som har så stor nytteverdi for et helt lokalsamfunn, sier Johan Hansson, adm. dir. i Peab Anlegg, i meldingen.

Arbeidene med Skårersletta skal gjennomføres i to etapper. Første etappe starter i januar 2021 og pågår frem til våren/sommeren 2023. Gaten blir påkostet med sykkelfelt i begge retninger, brede fortau og store granittarealer, stemningsbelysning og betydelige innslag av planter og trær.

− Hele prosjektet skal gjennomføres med våre egne fagarbeidere og lærlinger. Vi vil også, så langt det er mulig, leie inn lokale underentreprenører og leverandører, sier Morten Sjøli, distriktssjef i Peab Anlegg.

Les også

Komplekst anlegg

Prosjektet er komplekst og teknisk tungt, med blant annet fjernvarmesentral, gatevarme, avfallssug, VA og overvannsløsninger, spunt og elektroarbeider. Av hensyn til sikkerheten til myke trafikanter og for å få en mer rasjonell anleggsgjennomføring blir Skårersletta stengt for gjennomgangstrafikk fra rundkjøringen ved Triaden og fram til krysset ved Løkenåsveien i anleggsperioden.

Om byggeprosjektet

 • Byggherre: Lørenskog kommune
 • Totalentreprenør: Peab Anlegg
 • Byggestart: Januar 2021
 • Ferdigstillelse: Sommer 2023
 • Kontraktssum: ca. 428,5 mill. kr. eks. mva.
 • Rådgiver: Cowi

Det blir lagt til rette for at fotgjengere og syklister skal kunne komme seg trygt frem i hele perioden. Det blir også kjøreadkomst til alle eiendommene som i dag har adkomst fra Skårersletta i hele anleggsperioden. Dette medfører en kompleks trafikkhåndtering og betydelige sikkerhetstiltak.

− HMS er alltid topp prioritert i alle våre prosjekter, og når publikum kommer så tett på anleggsarbeidene som her, krever det ekstra tiltak og oppfølging. Vi jobber alltid for å redusere ulempene for de som bor og ferdes rundt våre prosjekter. Det betyr for eksempel at vi, så langt det lar seg gjøre, vil arbeide innenfor normale arbeidstider og jobbe med tiltak som reduserer støy og støv. Informasjon, skilting og merking blir også viktige tiltak, sier Sjøli.

Les også

Forsiden akkurat nå