Illustrasjonsfoto.
Illustrasjonsfoto. (Foto: Øveraasen)

Vedlikeholdskontrakt i Kofa

Ny sak i Kofa: Ny klagerunde på brøytekontrakt i Balsfjord

Hadde Brødrene Karlsen virkelig tenkt å bruke for tungt utstyr?

Det er liksom ikke ende på bruduljene som en kontrakt for vinterdrift i Balsfjord kommune i Troms har skapt.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa) har igjen måttet behandle en klage knyttet til kontrakten.

Først en kort oppsummering av hva som tidligere har skjedd med denne anbudsprosessen:

I desember 2017 lyste Balsfjord kommune ut en åpen anbudskonkurranse for kjøp av vintervedlikeholdstjenester.

Den totale kontraktsverdien ble anslått til 55 millioner kroner eks. mva. Kontrakten er inndelt i 13 roder, og de interesserte kunne gi tilbud på en eller flere roder.

Måtte lyse ut på nytt

11 tilbud kom inn, men i juni i fjor ble tildelingen av en rode klaget inn for Kofa. Klageren fikk medhold, og kommunen måtte lyse ut roden på nytt. Det var rode B det gjaldt, og de involverte entreprenørene var Brødrene Karlsen og OJ Anlegg.

I mellomtiden har firmaet Balsfjord Maskin & Servicetjenester (BMS) ført rettssak mot kommunen i to rettsinstanser. Firmaet ble først tildelt flere roder i kontrakten, men ble avvist etter at det kom inn klager på avgjørelsen. BMS tok saken til retten, tapte først i tingretten, og tapte så igjen i lagmannsretten i september i år.

Men det ble klage likevel

Så til den ferskeste klagen til Kofa, som nylig er ferdigbehandlet.

Balsfjord måtte som nevnt lyse ut rode B på nytt, og det skjedde i juni 2018. Da lyste kommunen ut ny anbudskonkurranse for rodene B, J og F. Kontraktens varighet: 2018-2025 med opsjon på enda et år. Samlet anslått verdi for disse årene var 17,5 millioner kroner.

Kommunen fikk to tilbud på rode B, dels fra Brødrene Karlsen Anleggsdrift og dels fra OJ Anlegg.

Brødrene Karlsen ble tildelt kontrakten i august 2018. Firmaet hadde også hatt
ansvaret for vintervedlikeholdet på tilsvarende kontrakt de siste fem årene, med unntak
for rode B1 som tidligere ikke var en del av rode B.

OJ Anlegg brakte saken inn for Kofa i november 2018. Firmaet mente Brødrene Karlsen skulle vært avvist på grunn av manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskravet for utstyr. I konkurransegrunnlaget hadde kommunen blant annet skrevet dette: «Egnet utstyr skal stilles til disposisjon. Utstyret må ha kapasitet tilpasset størrelsen på roden.»

I sitt tilbud hadde Brødrene Karlsen listet opp disse anleggsmaskinene: Volvo FH540, Volvo L70F, Cat 140G Veihøvel og Hitachi ZX140W hjulgraver. Det sto også at ved behov ville firmaet benytte seg av innleie av maskiner og utstyr.

For tungt utstyr

OJ Anlegg mente at det letteste av kjøretøyene til Brødrene Karlsen med tilhørende utstyr var for tungt til å brukes på en av gang- og sykkelveiene på rode B. Den manglende beskrivelsen kan ikke avhjelpes av at Brødrene Karlsen tok med en setning om at firmaet ved behov vil leie inn maskiner og utstyr, mente konkurrenten.

Balsfjord kommune er ikke enig i at Brødrene Karlsen skulle ha vært avvist. Kommunen tar det som en selvfølge at entreprenøren følger gjeldende lovverk. Kommunen sier at den ikke tar stilling til om krav til at akseltrykk overholdes, det er opp til Statens vegvesen, men det er vanlig at det gis dispensasjoner angående vinterdrift på både tyngde
og bredde på utstyret som benyttes. De fleste oppfatter det som uproblematisk, da
vinterdriften i all hovedsak foregår på veier og grunn med tele i. Alt ifølge kommunen.

OJ Anlegg viser til at det letteste kjøretøyet som Brødrene Karlsen oppga i sitt tilbud var en Volvo L70F. I følge OJ Anlegg er akseltrykket på denne maskinen 7,5 tonn. Med skjær for brøyting viser firmaet til at totalvekten blir 15,6 tonn, og derav 10,05 tonn på framakslingen.

Kommunen fikk fullt medhold

Det virker som om det blir for mye flisespikkeri for Kofa. Og ikke er kniven helt skarp heller. Klagenemndas kommentar: «Klager har fremlagt en brosjyre for Volvo L70H, altså en ikke identisk maskin. Det fremgår ikke av denne brosjyren fordelingen av vekt mellom maskinens to akslinger eller nøyaktig vekt med brøyteskjær.»

Kommunen har forklart til Kofa at de aktuelle veiene har maksimalt akseltrykk på seks tonn på sommeren og åtte tonn på vinteren, og at vintervedlikehold - ikke overraskende - skjer på vinteren. Kommunen viser også til at det er vanlig at Statens vegvesen gir dispensasjoner for tyngde på utstyret som brukes i vinterdrift.

Konklusjon: Balsfjord kommune får fullt medhold.

Kofa mener kommunen har holdt seg innenfor sitt innkjøpsfaglige skjønn, og Balsfjord kommune har dermed ikke brutt regelverket for offentlige anskaffelser.

Men som alltid tar det litt tid med Kofa. Avgjørelsen falt 22. oktober i år, selv om saken ble brakt inn for nemnda for nesten et år siden, den 29. november 2018.

Forsiden akkurat nå