Ny regjering vil gi flere prosjekter til Nye Veier

Nye Veier skal tilføres ytterligere flere utbyggingsprosjekter, heter det i den nye regjeringsplattformen.

Partilederne Erna Solberg (H) (midten), Siv Jensen (Frp) (t.v.) og Trine Skei Grande (V) på Hotel Jeløy Radio etter at Venstre har besluttet at de vil gå inn i regjering med Høyre og Frp.Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
Partilederne Erna Solberg (H) (midten), Siv Jensen (Frp) (t.v.) og Trine Skei Grande (V) på Hotel Jeløy Radio etter at Venstre har besluttet at de vil gå inn i regjering med Høyre og Frp.Foto: Lise Åserud / NTB scanpix Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
14. jan. 2018 - 19:03

Den nye regjeringsplattformen på 84 sider tar for seg alle samfunnsområder. Økt verdiskaping, flere jobber og grønn omstilling står øvest på agendaen. Men det er blitt plass til avsnitt om samferdsel og veger. Endel selvfølgeligheter, men også nye grep. 

Som at Nye Veier skal tilføres ytterligere prosjekter på de viktigste riks- og europavegene. Og kanskje enda mer oppsiktsvekkende; Statens Vegvesen skal moderniseres, med mål om  å gi etaen større handlingsrom og mer effektiv tjenesteproduksjon.

Dette omtaler den nye regjeringen om vegsektoren:

 • Planlegge og bygge nye veistrekninger med et langsiktig perspektiv slik at man tar høyde for en eventuell fremtidig kapasitetsutvidelse, hensyntatt kostnader.
 • Stille krav om utslippsfrie eller fornybare løsninger i alle offentlige fergeanbud, både fra stat, fylkeskommuner og kommuner, der det ligger til rette for dette.
 • Begrense bruken av streknings-ATK (automatisk trafikkontroll).
 • Vurdere endringer i fartsgrenser slik at de er bedre tilpasset veiens beskaffenhet og moderne kjøretøy, deriblant vurdere økt fartsgrense på de beste motorveiene.
 • Legge en nullvisjon for hardt skadde og drepte i trafikken til grunn og prioritere
  holdningsskapende arbeid, vedlikehold og fornying av infrastrukturen og møtefrie
  hovedveier for å øke trafikksikkerheten.
 • Endre skiltreglene slik at trafikanter kan få mer informasjon om bil- og sjåførrelaterte
  tjenester, slik som skilting til energipunkter, overnatting, spisesteder, knutepunkt og
  kulturattraksjoner.
 • Utrede forenkling av førerkortkravene.
 • Fortsette arbeidet med å forenkle kjøretøytekniske regler.
 • Tilføre Nye Veier ytterligere prosjekter på de viktigste riks- og europaveiene.
 • Modernisere Statens Vegvesen, med mål om større handlingsrom og mer effektiv
  tjenesteproduksjon.
 • At bom på sidevei som hovedregel skal unngås, med mindre det er nødvendig for å realisere
  prosjektet.
 • Fortsette arbeidet med å effektivisere bompengesektoren for å redusere
  bompengebelastningen for bilistene.
 • Sikre at utenlandske vogntog forplikter seg til å betale bompenger og andre avgifter.
 • Vurdere hvordan viktige eksportveier, som omfatter fylkesveier og riksveier, bedre kan
  opprustes til å dekke næringslivets transportbehov.
 • Legge frem en rasteplasstrategi.
Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.