Ifølge Oslo Economics bidrar investeringer i infrastruktur for transport til å knytte mennesker og bedrifter nærmere hverandre.  Foto: © Bjørn Jørgensen / NN / Samfoto
Ifølge Oslo Economics bidrar investeringer i infrastruktur for transport til å knytte mennesker og bedrifter nærmere hverandre. Foto: © Bjørn Jørgensen / NN / Samfoto (Bilde: Jørgensen, Bjørn)

Ny rapport om lønnsomhet i vegbygging

Mange er overbevist om at investering i infrastruktur er svært lønnsomme investeringer for samfunnet. Samtidig er mange overrasket over at samfunnsøkonomiske beregninger av en rekke vegprosjekter kommer ut med negativ nytte.

  • NyheterOpplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) har hentet inn den nyeste ekspertisen på feltet, og legger frem en rykende fersk rapport på Den nasjonale veikonferansen i Bergen 10. februar. Det er Oslo Economics, et ledende kompetansemiljø innen samfunnsøkonomisk analyse og fast kvalitetssikrer for Finansdepartementet, som har laget rapporten.

 Relevant for øst-vestforbindelsenOslo Economics har sett på nytten i bedre hovedveg mellom Østlandet og Vestlandet. Ifølge Oslo Economics bidrar investeringer i infrastruktur for transport til å knytte mennesker og bedrifter nærmere hverandre.

En rekke studier viser at økt nærhet mellom bedrifter gir positive produktivitetsvirkninger, blant annet gjennom større arbeidsmarkeder, tilgang til flere leverandører og utveksling av kompetanse. Disse produktivitetsvirkningene er en hovedårsak til at bedrifter lokaliserer seg i sentrale områder, til tross for høyere kostnader, blant annet til lønn, transport og leie av lokaler.– Vi støtter oss til nyere internasjonal forskning innen økonomisk geografi som kaster lys over sammenhengen mellom infrastruktur og utvikling av nye næringsklynger. Dette kan være relevant for store infrastrukturprosjekter i Norge, som for eksempel ny kyststamvei og en ny øst-vestforbindelse, sier Rolf Sverre Asp i Oslo Economics.

 

Resultatene av arbeidet offentliggjøres på Den nasjonale veikonferansen i Bergen.

 

Forsiden akkurat nå