Veiarbeid på riksvei 3 i Østerdalen i 2018.
Veiarbeid på riksvei 3 i Østerdalen i 2018. (Foto: Bjørn Olav Amundsen)

Vil løfte riksveiene i Østerdalen

Ny rammeavtale: Riksvei 3 i Østerdalen skal utbedres for inntil 60 mill i året

Dette bør bli et løft for riksveien gjennom Alvdal.

Det er først og fremst riksvei 3 i Alvdal kommune i Østerdalen det gjelder. Hvis bevilgningene faller på plass, så kan det bli oppdrag for mellom 40 og 60 millioner kroner i året fram 2024.

Vegvesenet beskriver rammeavtalen slik: Utbedring og mindre utbyggingsarbeid av
riksveiene i Innlandet (tidligere Hedmark fylke).

Oppdragene vil variere i omfang. Noen eksempler:

  • Utbedring av eksisterende vei, breddeutvidelse og kantforsterkning
  • Sikring av sideterreng inkludert sprenging, rensing av fjellskjæringer og skråninger,
    bygging og reparasjon av støttemurer
  • Grøfting, reparasjon, ombygging og legging av nye stikkrenner, kulverter og avkjøringer.

Oppdragene kan også bestå av mindre nyanlegg som ikke dekkes av andre
entrepriser.

Arbeidene vil primært foregå på riksvei 3, og hovedoppdragene vil være på samme vei i Alvdal kommune. Det kan også bli aktuelt med arbeid langs riksvei 2, riksvei 25 og E16.

Grunnlagene for oppdragene vil være en kombinasjon av tegninger og modellbaserte
løsninger.

Rammeavtalen varer fra kontraktssignering til og med mai 2021. Deretter er det opsjon på forlengelse i 1+1+1 år.

Vegvesenet holder tilbudskonferanse i Hamar 9. mars.

Frist for å gi tilbud: 17. april.

Les også

Forsiden akkurat nå