Det er tidligere bygd midlertidig omkjøringsvei utenom bruene.
Det er tidligere bygd midlertidig omkjøringsvei utenom bruene. (Foto: Statens vegvesen)

Ny kontrakt: Vegvesenet skal bygge bru på E39 i Lyngdal

De to gamle bruene ble flomskadet i 2017.

Oppdraget heter E39 Litleåna bru, og ligger ved Oftedal i Lyngdal kommune i Agder.

Dagens to små bruer ble skadet i flom høsten 2017, og skal erstattes med en ny og lengre bru på 17 meter.

Dessuten skal elveleiet flyttes og utvides for å kunne håndtere en 200-års flom. Lengden på elveleiet som skal legges om er omtrent 150 meter, og her blir det altså grovplastring og erosjonssikring, samt tilpasninger i begge ender til eksisterende elveleie. Vassdraget er vernet, og da er det flust av restriksjoner og føringer fra Fylkesmannen som entreprenøren må følge. Det er særlig viktig å overholde tidsbegrensningene som er gitt. Det skal være stopp for tiltak i elva mellom 15. april og 31. mai, samt i hele oktober måned.

Cirka 190 meter av E39 blir berørt av arbeidet. På to tilstøtende veier skal veikryssene tilpasses, og to busslommer skal fornyes. Til slutt skal den midlertidige omkjøringsveien fjernes.

Brua skal være ferdig 1. oktober 2021, og frist for å sende inn tilbud på jobben er 15. september.

Forsiden akkurat nå