Ny kontrakt: Riksveiene i søndre Rogaland skal rustes opp
(Illustrasjonsfoto: Statens vegvesen)

Ny kontrakt: Riksveiene i søndre Rogaland skal rustes opp

Nytt oppdrag som gjelder en del mindre arbeider langs fem riksveier. 

Vegvesenet har lyst ut en ny kontrakt som heter Mindre vegarbeider Sør-Rogaland 2022. Den gjelder E39 og riksveiene 13, 426, 444 og 509.

Kontrakten varer i ett år, og har opsjon på ett år til. Om opsjonen skal brukes blir avgjort før 1. august 2023.

Tiltakene i dette oppdraget blir bestilt av byggherren. Hva som spesifikt skal gjøres og hvor blir først kjent når pengene er på plass. Frist for utførelse avtales for hvert avrop.

Eksempler på arbeider i denne kontrakten:

 • Siktutbedring
 • Ny veioverbygning (breddeutvidelse og utskifting)
 • Bygge/vedlikeholde busslommer
 • Sette opp leskur/sykkelskur
 • Grøftearbeider
 • Arbeider på veiens sideterreng
 • Utbedring av veidekker
 • Rekkverksarbeider, skifte og sette opp nytt
 • Avskoging og rensk av vegetasjon
 • Sette opp tørrmurer

Anslåtte hovedmengder i utlysingen:

 • Sprenging: 100 m3
 • Masseflytting av jord: 100 m3
 • Forsterkningslag: 250 m3
 • Bærelag: 250 m3
 • Asfalt: 1000 m2
 • Natursteinsmur: 500 m2
 • Rekkverk: 750 meter
 • Grøfter: 1000 meter

Sluttdato for hoveddelen av kontrakten er 1. oktober 2023.

Vegvesenet arrangerer tilbudskonferanse på Teams 5. september, og tilbudsfrist er 26. september.

Les også

Forsiden akkurat nå