Riksvei 5 i Sogndal. Dette krysset skal bygges om til rundkjøring.
Riksvei 5 i Sogndal. Dette krysset skal bygges om til rundkjøring. (Foto: Google Maps)

Ny kontrakt på riksvei 5: Rundkjøring og 650 meter med gang- og sykkelvei i Sogndal

Vegvesenet skal i gang med tungtrafikkerte Gravensteinsgata gjennom Sogndal sentrum.

Prosjektet heter Riksvei 5 – Gravensteinsgata inkludert rundkjøring, og parsellen som skal til pers nå er Stedje bru-Sogndal kulturhus.

Her skal det bygges rundt 650 meter med sykkelvei med fortau fra Stedje bru gjennom Gravensteinsgata og til Sogndal kulturhus.

Kartutsnittet viser den aktuelle strekningen. Illustrasjon: Statens vegvesen

Dagens T-kryss der fylkesvei 5613 møter riksvei 5 er et T-kryss, og trafikkavviklingen i krysset er vanskelig i deler av døgnet. Det skal bygges en rundkjøring for å bedre kapasiteten. Rundkjøringen skal også ha en arm til Sogndal Hotell, som ligger øst for for dagens T-kryss mellom Gravensteinsgata og Dalavegen. Det skal også legges VA-anlegg til Sogndal kommune gjennom Gravensteinsgata.

Gravensteinsgata er en tungt trafikkert sentrumsgate og riksvei. ÅDT i 2019 var på cirka 9500, med ti prosent tunge kjøretøy. Det er den mest trafikkerte strekningen i Sogndal, og lokaltrafikken utgjør mellom 60 og 80 prosent av trafikken.

Noen cirkamengder i oppdraget:

  • Slitelag asfalt: 13.000 m2
  • Kantstein: 2500 m
  • Belegningsstein: 3200 m2
  • 84 gatelys

Vegvesenet sier at det hersker stor usikkerhet kring dybde og plassering på eksisterende ledninger og rør. Entreprenøren vil også komme i kontakt med taket/veggen til et parkeringshus som tilhører kjøpesenteret Amfi sogningen.

Det er noen delfrister underveis, men ellers skal det hele stå ferdig 16. desember 2022.

Vegvesenet arrangerer tilbudskonferanse for denne jobben 18. mars, og tilbudsfrist er 20. april.

Les også

Forsiden akkurat nå